3X3 UNITES zet jongeren in als rolmodel

Basketball Redactie

Na succesvolle programma’s in onder andere Amsterdam, Zwolle, Amersfoort en Heerenveen brengt voormalig 3X3 international Jesper Jobse zijn stichting 3X3 Unites naar Utrecht. Samen met de UBALL Academy en een aantal andere Utrechtse partijen zal de stichting in diverse wijken jongeren gaan opleiden tot zogenaamde Leaders – rolmodellen in de wijk.

Een programma waarin het populaire 3X3 basketball centraal staat, maar dat jongeren leert hoe ze hun eigen talenten kunnen herkennen en ontwikkelen.

3X3 Unites en UBALL Academy hebben al enige tijd de ambitie om 3X3 basketball als middel te gebruiken om talenten uit de wijken in Utrecht te werven, te helpen ontwikkelen en een rolmodel te laten zijn in ‘hun’ Utrecht. Om die reden start het programma 3X3 Unites meets Utrecht en wordt sport als middel ingezet om lokaal te verbinden en jongeren in hun kracht te zetten.

De gemeente Utrecht startte in augustus 2020 de campagne ‘Ruimte voor Talent’ waarin ze aan de hand van verhalen van verschillende Utrechtse topsporters laten zien dat ze in Utrecht de ruimte krijgen hun talent verder te ontwikkelen. 3X3 Unites benadert talent vanuit een breder perspectief; namelijk dat alle jongeren een zeker talent bezitten en deze kunnen inzetten voor de maatschappij. 3X3 Unites introduceert dan ook dit ontwikkelprogramma met ondersteuning van lokale partners de gemeente Utrecht, Sport Utrecht, Stichting Jou, Stichting On the Move, UBALL Academy en de Utrechtse basketballverenigingen, Cangeroes en SVO met als start de 3X3 Leader Course.

 

Leader

De potentiële Leaders, jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar, volgen een achtweekse opleiding, waarin ze via 3X3 Basketball zogenaamde Life Skills wordt geleerd. Deze skills, denk aan initiatief leren nemen, doelen stellen of bijvoorbeeld communicatie, zijn van belang om de zelfredzaamheid te vergroten en dragen bij aan de mate waarin jongeren zelf in staat worden gesteld om regie te pakken over hun eigen leven. Ze worden in staat gesteld om zelf activiteiten voor hun wijk te ontwikkelen, andere jongeren te begeleiden en een lokale community te bouwen. De opleiding wordt afgesloten met een kleinschalig event (uiteraard met inachtneming van de dan geldende maatregelen).

Niet alleen worden jongeren opgeleid, ook de velden in Utrecht krijgen een upgrade. Het programma gaat twee jaar draaien en zal tenminste bestaan uit de volgende onderdelen:

3X3 Leader Course; jongeren in voornamelijk de leeftijd 16-24 jaar worden opgeleid tot 3X3 Leader. Tijdens de cursus leren de deelnemers Life Skills door middel van 3X3, leren eigenaarschap te nemen over hun eigen ontwikkeling en doelen te stellen. Zij worden dé rolmodellen voor de wijk en worden passend vergoed voor hun inzet.

3X3 activiteiten; elke week worden er kosteloos 3X3 activiteiten voor jongens en meiden onder de 18 jaar georganiseerd.

3X3 events; binnen de (corona)mogelijkheden worden er door de 3X3 Leaders evenementen georganiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid van het Utrechtse sociale domein.

3X3 Legacy Courts; er wordt met de 3X3 Leaders en de lokale gemeenschap bekeken welke aanvullende wensen en behoeftes er zijn in de ontwikkeling van 3X3 Legacy Courts. Dit zijn publiek toegankelijke basketball courts waaromheen een community is opgebouwd.

Het ecosysteem dat 3X3 Unites heeft gecreëerd in diverse gemeenten gaat een volgende ontwikkeling doormaken in Utrecht en heeft als doel eraan bij te dragen dat jonge meiden en jongens zichzelf meer vertegenwoordigd zien in de sport en daardoor de drempel om deel te nemen ook voor anderen wordt verlaagd.

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de Challenge Alliantie Sportakkoord. Ook een goed idee en wil je een aanvraag doen? Kijk op sportakkoordutrecht.nl/challenges/

 

Olympics

In 2018 en 2019 organiseerde 3X3 Unites in samenwerking met de Nederlandse Basketball Bond en vele andere partners de 3X3 PRO League als onderdeel van het plan: ‘Road to Tokyo 2020’. 3X3 Unites kiest er met het organiseren van de PRO League voor om zich ook in te zetten voor het top 3X3 basketball in Nederland en te ondersteunen in het professionaliseren van de sport en het behalen van sportieve successen.


3X3 UNITES

3X3 Basketball groeit in een razend tempo wereldwijd, Nederland is toonaangevend in deze sport. Founders Mark Schuurman en Jesper Jobse en coördinatoren Bas Rozendaal, Kasper Averink en Brian ten Bosch zien samen 3X3 Unites als een stichting die krachten bundelt om deze populaire urban sport naar een next level te brengen in Nederland en wereldwijd. “From the streets to the Olympics!”

Binnen 3X3 Basketball zijn spelers eigenaar van de processen en dus de sport; verantwoordelijkheid nemen, flexibel zijn en beslissingen (durven) nemen. Vaardigheden die van pas komen op het speelveld, echter ook bruikbaar zijn in het dagelijkse leven daarbuiten. Het zijn diverse life skills die 3X3 UNITES de deelnemers bijbrengt. Deze boodschap draagt de organisatie uit: Word eigenaar van je eigen spel! Win Together!

Door talenten te ontwikkelen, jongeren op te leiden, next level events te organiseren en een bijdrage te leveren binnen ontwikkelingssamenwerkingsprojecten wereldwijd, wil 3X3 UNITES de sport zowel in de breedte als de top naar een hoger niveau tillen. Inspringen waar nodig is en verantwoordelijkheid nemen daar waar het kan. ‘Alles om 3X3 Basketball een duurzaam podium te geven dat het verdient.’