40% van Utrechtse gemeenten aan de slag met Sportakkoord

Beleid Redactie

Het Nationale Sportakkoord werkt als een aanjager om sportbeleid op de agenda van provincies en gemeenten te krijgen. Voor de zomer werd geïnventariseerd hoeveel Nederlandse gemeenten lokale sportakkoorden in de maak hadden. De Utrechtse gemeenten lieten deze tussenstand zien

Sportformateur aangesteld: Amersfoort, De Bilt, Bunschoten, IJsselstein, Leusden, Nieuwegein, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenland, Wijk bij Duurstede en Woudenberg.

Uitvoeringsbudget aangevraagd: Utrecht

Geen aanvraag ingediend: Baarn, Bunnik, Eemnes, Houten, Lopik, Montfoort, Oudewater, Renswoude, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veenendaal, Woerden en Zeist.

Als eenmaal een lokaal sportakkoord gesloten is, kan een gemeente een uitvoeringsbudget aanvragen. Dit kan ze besteden aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Het budget hangt af van het inwoneraantal van de betreffende gemeente en loopt stapsgewijs op van 20.000 euro voor kleine gemeenten tot 200.000 euro voor de grootsten.

Twintig sportbonden hebben ingetekend op een gezamenlijk traject om te komen tot een strategisch plan dat hun bond toekomstbestendig maakt. Zij gaan bijdragen om de komende jaren 5.000 sportclubs te versterken, zodat clubs die dat willen, zich ook echt kunnen ontwikkelen tot vitale sportaanbieders en kunnen bijdragen aan de ambities van een lokaal sportakkoord.

De lokale sportakkoorden zijn goed nieuws voor sportaanbieders, stelt Sjors Brouwer. Hij is vanuit de KNVB betrokken geweest bij de ‘sportlijn’ van het sportakkoord. Dat is een samenwerking van NOC*NSF, NL Actief en de gezamenlijke sportbonden. “Als er een lokaal sportakkoord is, dan kunnen sportaanbieders via een soort vouchers aanspraak maken op ondersteuning. Bijvoorbeeld om meer vrijwilligers te vinden. Via die vouchers gaan sportbonden de verenigingen helpen bij het vinden van een duurzame oplossing. Als derde verbeteren de sportbonden via het sportakkoord de service aan de clubs.” Overigens kunnen ook andere sportaanbieders, zoals fitnesscentra, bootcampclubs of vechtsportscholen aanhaken bij deze ondersteuning.

 

Het Sportakkoord nader toegelicht

Het Nationale Sportakkoord en de lokale sportakkoorden zijn opgesteld op basis van vijf thema’s:

  • Duurzame Sportinfrastructuur, we willen kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Een beweegvriendelijke omgevingsvisie en duurzame accommodaties helpen hierbij.
  • Inclusief sport en bewegen, iedereen moet een leven lang kunnen sporten en bewegen, ook de inwoners die moeilijker van sportvoorzieningen gebruik maken. De beschikbaarheid van deze voorzieningen hebben vaak een bovenlokaal karakter.
  • Vitale aanbieders en een positieve sportcultuur, we willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken. Een goede facilitering voor het lokale en bovenlokale gesprek tussen partijen is daarbij belangrijk. Zeker wanneer er sprake is van bevolkingskrimp en vergrijzing.
  • Topsport die inspireert, topsporters en topsportevenementen inspireren inwoners tot bewegen. Topsportvoorzieningen en talentontwikkeling hebben een bovenlokaal karakter. De organisatie van topsportevenementen versterkt de provinciale economie en identiteit.
  • Vaardig in bewegen, spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het leven van kinderen. Het stimuleren van veilige speelplekken en een beweegvriendelijke openbare ruimte maakt spelen en bewegen toegankelijker.