800 topsporters mogen na 29 april weer aan de bak

Beleid Redactie

Dinsdag werd bekendgemaakt dat kinderen tot 18 jaar én topsporters weer, onder voorwaarden, mogen gaan sporten. De regels voor de jeugd werden vrijwel meteen daarna duidelijk, gisteren werd ook duidelijk wat de afspraken voor de 'topsporters' zijn. Het gaat om sporters met A-, high potential- of selectiestatus (in totaal circa 800) die op aangewezen overdekte trainingslocaties de training mogen hervatten als zij anderhalve meter afstand van elkaar houden. Na 29 april zullen deze trainingen worden hervat.

De sportsector is gevraagd zelf voor protocollen te zorgen die waarborgen dat de algemeen geldende richtlijnen zoals strakke hygiëne maatregelen en de anderhalve meter afstand, op een verantwoorde wijze worden toegepast. Aan de verantwoordelijke sportbonden heeft NOC*NSF gevraagd met sport specifieke voorstellen te komen. Dat proces is in volle gang en het is de verwachting dat dit voor alle beoogde topsportprogramma’s zal lukken.

Het handhaven van de voorwaarden waaronder de aangewezen locaties gedeeltelijk open mogen, is de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s en dus van de burgemeesters. Bij extreme gevallen van schending van de noodverordeningen kan en zal worden ingegrepen. Het handhaven van de protocollen is de verantwoordelijkheid van de sector en sportbonden zelf.

 

De Utrechtse atlete Dafne Schippers zal vanaf 29 april weer met trainer en onder betere omstandigheden mogen trainen.