Alleen uitzondering voor betaald voetbal

Beleid Redactie

Gisteren pleitte de NOC*NSF pleit er bij het kabinet voor om de topcompetities onder stringente voorwaarden toch doorgang te laten vinden, net als in andere EU landen. Daarnaast pleitte de overkoepelende sportbond ervoor om sportverenigingen net als bij de cultuursector uit te zonderen van de maximale groepsgrootte van vier personen. Desgevraagd laat de minister vandaag aan de NOS weten dat er weliswaar een uitzondering is gemaakt voor het top vrouwenvoetbal, maar dat dat niet voor andere sporten zal gelden.

NOC*NSF heeft in een brief aan sportminster Tamara van Ark aangegeven dat nu de uitzondering voor het betaalde voetbal op het stopzetten van de competities is uitgebreid naar de clubs van de Vrouwen Eredivisie, het logisch zou zijn deze uitzonderingspositie ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport mogelijk wordt. Vanzelfsprekend onder dezelfde stringente voorwaarden. Daarmee zou Nederland ook weer in de pas lopen met het merendeel van de andere landen in de Europese Unie. Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: ‘Voor onze topsporters is het erg belangrijk dat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Allereerst om hun positie te versterken in het internationale veld, maar ook om nu, meer dan ooit, iedereen in Nederland te blijven inspireren zelf ook te sporten. Wij gaan graag met het kabinet in gesprek om samen met experts de voorwaarden te creëren voor een zo veilig mogelijke topsport in Nederland, ook in tijden van corona.’

Op de site van de NOS stelt de minister: ‘Ik begrijp heel goed dat het ontzettend lastig is voor mensen nu. En ik begrijp dat meer sporten willen doorgaan. Maar ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten. Maar het is met pijn in het hart.’

 

Overdracht

NOC*NSF heeft weinig begrip voor de maatregel dat op de eigen verenigingslocaties slechts in groepjes van maximaal vier personen gesport mag worden, waarbij het aanhouden van anderhalve meter afstand binnen deze groepjes verplicht is. De bond stelt dat eerder is vastgesteld dat het virus niet of nauwelijks overgedragen wordt tijdens normale sportactiviteiten. NOC*NSF deed donderdag derhalve een dringend beroep op de minister van Medische Zorg en Sport om te bewerkstelligen dat analoog aan de cultuursector de eerder toegestane uitzondering op de anderhalve meter tijdens de sportbeoefening hersteld wordt. Daarbij verwijzen ze naar een uitspraak op Rijksoverheid.nl: ‘Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.’

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF over de maximale groepsgrootte in de sport: ‘De aangepaste sportvormen die vooral de teamsporten nu op hun velden en in de sporthallen aanbieden zijn in hun ogen nauwelijks meer aantrekkelijk voor de leden van de verenigingen. Deze bonden en verenigingen overwegen om voorlopig dan maar noodgedwongen in het geheel geen sport voor volwassenen meer aan te bieden. Dat is een ontwikkeling die we echt willen voorkomen. De kans dat de sportdeelnamecijfers de komende maanden hard zullen dalen is toch al groot. Met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de vitaliteit en de weerbaarheid van onze samenleving, ook op de langere termijn.’