Alom begrip voor uitstellen EURO 2020

Voetbal Redactie

De keuze van de UEFA om het EK Voetbal in verband met de COVID-19 crisis in de zomer van 2020 niet te laten doorgaan, komt de organisatie niet op kritiek te staan. Het Utrechtse Mulier Instituut voerde een zogenaamde sentimentanalyse van 1.797 twitterberichten uit en constateerde dat er onder twitteraars veel begrip is voor de keuzes van de UEFA. Het besluit van het IOC om de Olympische Spelen voorlopig wel te laten doorgaan, stuit op meer kritiek. Slechts 38% van de twitteraars heeft enige sympathie voor de keuze.

Ook de KNVB reageerde overwegend positief op de beslissing van UEFA.

Bij een sentimentanalyse wordt gekeken of een bericht positief of negatief wordt ervaren. Dit gebeurt door middel van een analyse op basis van woorden en zinnen binnen een reactie. Deze kunnen bijvoorbeeld boosheid, angst, enthousiasme of vreugde weergeven. Dat wordt vervolgens gecategoriseerd. Lees meer in de factsheet van het Mulier Instituut.