Amarena Amersfoort en KNZB Bad Zeist weer geopend voor topsporters

Beleid Redactie

Het kabinet heeft op 21 april besloten dat topsporters op aangewezen topsportaccommodaties trainingen kunnen hervatten als zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Het betreft een overzichtelijke groep van sporters met A-status, Selectiestatus of High Potential status. Alleen deze groep (volwassen) topsporters kan de trainingen hervatten.

De werkwijze is als volgt. Sportbonden stellen, in afstemming met hun trainingsaccommodatie(s), herstartprotocollen op voor de eigen sport(en). Deze worden door NOC*NSF gescreend op basisvoorwaarden en daarna door een expertpanel bestaande uit RIVM en Erasmus MC getoetst op de strikte hygiëne- en gezondheidsvoorwaarden. Vervolgens maakt NOC*NSF de namen van de betreffende topsportaccommodatie(s) bekend. Pas als een topsportaccommodatie op deze lijst staat en ook de aangepaste noodverordening door de betreffende Veiligheidsregio is gepubliceerd, kunnen de trainingen worden hervat. Trainen door de boven bedoelde (volwassen) topsporters op andere locaties is niet de bedoeling.

In uitzonderlijke gevallen en op voordracht van de sportbond kan hiervan voor een individuele sporter zonder status van worden afgeweken. Voor betaald voetbal zijn separate afspraken gemaakt met de KNVB.

In de provincie Utrecht zijn inmiddels twee topsportaccomodaties goedgekeurd, te weten Amerena in Amersfoort waar het topsportprogramma voor para zwemmen afgedraaid wordt en het KNZB Bad te Zeist waar de waterpolo mannen en vrouwen weer aan de slag mogen.

Het screenen van de herstartprotocollen is in volle gang en de verwachting is dat dit proces binnen enkele dagen is afgerond. De lijst, die dagelijks wordt aangevuld, is hier in te zien.