Auteursrecht

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de Utrechtse Sportkrant worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de Utrechtse Sportkrant, c.q. de desbetreffende makers.

De papieren en digitale krant (waaronder losse uitgaven, artikelen, delen van artikelen, beeldmerk, foto’s) is voor persoonlijke gebruik en niets uit de uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Daaronder valt onder meer het kopiëren van teksten en foto’s, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht.