Beginnende grensrechters: ‘Wees vooral eerlijk’

Voetbal Hans van Echtelt

De meest belangrijke opmerking die Jeroen Manschot in een volle kantine van Delta Sports maakte: ‘Grensrechters moeten de scheidsrechter ‘helpen’ de wedstrijd tot een goed einde te brengen.’ De KNVB-docent, analist en betaald voetbal-arbiter uit Houten maakte die opmerking aan het begin van een bijeenkomst, belegd voor beginnende grensrechters bij de Houtense zaterdagclub.

Manschot vertelde zijn verhaal aan ruim veertig belangstellenden die interesse toonden om dit seizoen te gaan vlaggen. Jeroen deed dat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en video-opnamen. De deelnemers kregen geregeld een vlag in handen en werden uitgenodigd een signaal te geven aan de hand van de gestelde vragen. Manschot was zo eerlijk om ook zichzelf kwetsbaar op te stellen. ‘Ik heb ook wel eens de vlag boos teruggeven aan de scheidsrechter toen hij me twee keer langs de lijn genegeerd had, toen wilde ik absoluut niet verder vlaggen.’

Een andere opmerkelijke zin uit zijn voordracht: ‘Wees vooral eerlijk, verliezen is ook een onderdeel van de voetbalsport’. Daarbij deed Manschot een beroep op de aanwezigen om vooral rekening te houden met het feit dat ‘ook grensrechters een voorbeeldfunctie hebben naar de vaak jeugdige spelers’. En dat ‘ze na afloop altijd een hand moeten geven aan de dienstdoende scheidsrechter, hoe de uitslag ook is geworden’.

Dat vooral buitenspel het meest besproken onderdeel van de avond in de Houtense kantine was, mag geen wonder heten. Manschot wond er geen doekjes om dat deze regel een van de moeilijkste onderdelen is van de vijftien spelregels die er in het handboek staan. Strafbaar of niet, dat was vaak de hamvraag. Dan heeft hij het zelf gemakkelijker in de eredivisie waar de VAR op de loer ligt en de grensrechters pas hoeven te vlaggen als er wel of niet gescoord is. Pas dan moet blijken via de ‘meekijkers’ in Zeist of er wel of geen sprake van geldige treffer is.

Maar dat hulpmiddel hebben de grensrechters in het amateurvoetbal niet, zij moeten bliksemsnel met hun vlag reageren en dan maar hopen dat de scheidsrechter hun signaal zal honoreren. Dat betekent bij Delta Sports dat iedere zaterdag zo’n dertig wedstrijden ‘bemand’ moeten worden en de aanwezige beginnende grensrechters zullen dat aanbod moeten gaan versterken. Gelet op de gretigheid waarmee naar Jeroen Manschot werd geluisterd en op zijn opmerkingen werd gereageerd, blijkt dit initiatief om (weer) een cursus voor beginners te geven, een schot in de roos te zijn.