‘Behoefte’ strookt niet met ervaring verenigingen

Beleid Redactie

De gemeente Utrecht stelt dat er behoefte is aan 1 sporthal per 17.500 inwoners en dat daar met het huidige aanbod aan wordt voldaan. De Utrechtse sportverenigingen herkennen zich niet in die voorstelling en ervaren al enkele jaren juist een tekort aan sporthallen waardoor ze noodgedwongen wachtlijsten hanteren. Het Mulier Instituut heeft dit onderzocht.

Het aanbod aan binnensportaccommodaties in Utrecht bestaat uit twintig sporthallen, negen sportzalen en 81 gymzalen (inclusief het aanbod voor studentensport). De gemeente Utrecht hanteert een van de landelijke richtlijn afgeleide ‘Utrechtse richtlijn’ van één sporthal per 17.500 inwoners. Met twintig sporthallen voldoet de gemeente in 2019 aan deze Utrechtse richtlijn. In 2040 zijn, op basis van de bevolkingsprognose, zes extra sporthallen nodig. De bouw van vier sporthallen is reeds door de gemeente geprogrammeerd. De gemeente heeft geen richtlijn voor sportzalen en waar het gaat om gymzalen is onderwijshuisvesting verantwoordelijk, vanuit de taakstelling om voor voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs te zorgen.

De gemeentelijke sporthallen en de sporthallen van Sportcentrum Olympos zijn gedurende het hele jaar 41 procent van de tijd bezet (365 dagen; 08:00 – 23:00). Dit is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde jaarbezetting in vergelijkbare gemeenten. De Utrechtse sportzalen hebben gemiddeld een lagere jaarbezetting dan de vergelijkbare gemeenten. De gemiddelde jaarbezetting van de gymzalen in Utrecht komt overeen met de vergelijkbare gemeenten. De Utrechtse sporthallen zijn in de wintermaanden op de doordeweekse avonden tussen 18:00 en 22:00 nagenoeg volledig bezet. Buiten de piekuren en buiten de wintermaanden is er nog ruimte in de sporthallen. De Utrechtse sporthallen (exclusief Sportcentrum Olympos) hebben gemiddeld een licht hogere bezettingsgraad dan het gemiddelde van de benchmark, tijdens alle tijdsperiodes, zowel doordeweeks als in het weekend, zowel in het laagseizoen als het hoogseizoen. Uitzondering hierop is de gemiddelde bezetting op zondag in het hoogseizoen van de Utrechtse sporthallen. Deze is gelijk aan de benchmark.
Het gebruik van sport- en gymzalen is ‘s avonds gemiddeld lager dan de bezetting in vergelijkbare gemeenten. Ook in het weekend worden de sport- en gymzalen zeer beperkt gebruikt.

Het Mulier Instituut adviseert de gemeente om de Utrechtse richtlijn voor de binnensport te heroverwegen. De richtlijn zou geen rekening houden met sportzalen en komt niet overeen met de ervaringen van de verenigingen.

 

Lees hier het volledige rapport:

Rapport Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht 2019