Bestel een losse uitgave

De Utrechtse Sportkrant wordt gratis verspreid op verschillende punten in de regio, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, sportwinkels en op evenementen. 

De krant

Wilt u een losse editie van de Utrechtse Sportkrant thuis bezorgd krijgen of liever in digitale vorm hebben? Dat kan. Wij brengen dan alleen verzend- en administratiekosten in rekening.

Graag vernemen wij via onderstaand formulier waar u de voorkeur aan geeft.


Met de ctrl knop kunt u meerdere uitgaven selecterenpapieren uitgave inclusief bijlage ad EUR 4,15digitale uitgave inclusief bijlage ad EUR 2,-

 
 

Initialen

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Heeft u voor een papieren uitgave gekozen? Welk aantal wenst u te ontvangen?

 
 

Na ontvangst van bovenstaande gegevens en bijbehorend bedrag op rekeningnummer NL20 RABO 0119 6589 92 onder vermelding van ‘losse uitgave’ én uw naam, zenden wij u uw bestelling toe.
Afhankelijk van het betalingsverkeer kan dit enkele minuten tot één werkdag duren.