Bij Kromme Rijn staat verbinding boven prestatie

Hockey Ted Vermeulen

In de snelgroeiende gemeente Bunnik was er nog geen hockeyvereniging. Van de ruim 15.000 inwoners (inclusief de woonkernen Odijk, Werkhoven en Vechten), die wilden hockeyen, was er alleen de mogelijkheid om uit te wijken naar Utrecht, Houten of Zeist. Daarom zag op 6 juni 2012 Hockeyclub Kromme Rijn het levenslicht.

En of deze oprichting in een behoefte voorziet? Voorzitter Stijn Rooijakkers: ‘Die vraag werd ook gesteld tijdens een buurtbarbecue. Een paar mensen gaven elkaar vervolgens de hand en richtten een hockeyclub op.

Celeritas Handbal verhuisde in die periode van de locatie aan de Tolhuislaan en de vrijgekomen ruimte werd een dankbare prooi voor de nieuwe sporttelg in de gemeente. In zes jaar tijd is de vereniging springlevend met 543 leden en liefst 38 teams in de hockeycompetitie van de KNHB, de hockeybond. De vereniging bezit op het sportpark aan de Tolhuislaan een waterveld, een zandveld en een knus clubhuis, ingericht voor de jeugd. Het onderkomen is niet alleen op iedere wedstrijddag geopend, maar ook op avonden dat er getraind wordt. Daarnaast wordt de accommodatie nog eens uitgebreid met een blaashal, die op 25 november officieel zal worden geopend.

Hockeyclub Kromme Rijn wil ieder lid op zijn/haar eigen niveau zo goed mogelijk laten hockeyen en daarom is er ook een trainingscoördinator aangesteld, die de vrijwillige trainers opleidt.  Rooijakkers: ‘Het is niet, althans niet nu, de bedoeling om een prestatieve vereniging te worden. Prestatiegericht hockey kan in de naaste omgeving bij Kampong, Stichtse (SCHC), Schaerweijde of Voordaan, maar wij richten ons meer op de breedtesport. Plezier staat bij ons met stip op één. Wij zijn een vereniging voor inwoners van de gemeente Bunnik, die graag tegen een balletje willen slaan en van gezelligheid houden. Verbinding tussen onze leden is één van onze speerpunten.’

De woorden van de preses worden onderstreept door het gegeven, dat bij de mannen alleen één team aan de competitie van de KNHB deelneemt en bij de vrouwen vier. Voor de rest is HC Kromme Rijn vertegenwoordigd met nog twee veteranenteams bij de mannen en twee bij de vrouwen.

De grote jeugdafdeling wordt geleid door tal van commissies met vele vrijwilligers. ‘Ja, die worden echt gekoesterd’, aldus Rooijakkers, ‘zonder hen kan de vereniging niet draaien. Onder de ruim 500 leden zijn ook trim- en walkinghockeyers. De trimmers spelen geen wedstrijden, maar beoefenen onderling hockey om fit te blijven. De walking-hockeyers zijn ouderen, die op de vrijdagochtend onderling hockeyen, waarbij versneld lopen verboden is. Gewoon lopen dus. Na de inspanning op het veld is er steevast recreatie in ons clubhuis.’

 

Blaashal

De hockeyclub had een goede reden voor uitbreiding van de accommodatie, waarop ook in de winter kan worden gehockeyd. Bestuurslid Ronald Michels: ‘Op het kunstgras kunnen we van november tot februari geen wedstrijden spelen. Het waterveld kan dan sowieso niet worden gebruikt, vanwege kans op bevriezing. Op het zandveld kunnen we wel trainen. Om dit gat te vullen spelen wij in de wintermaanden zaalhockey. We willen alle teams de hele winter kunnen laten hockeyen. De afgelopen twee jaar doen we dit heel intensief. Omdat er in deze regio weinig zaalruimte is, spelen onze teams her en der in verschillende zalen en op relatief grote afstand. Dat geeft een enorme versnippering. Als bestuur misten wij de clubbinding in de wintermaanden. Ook moest er door ouders veel worden gereden.’

Zo gebruikte HC Kromme Rijn voor onze jeugd bijvoorbeeld sporthal de Lindehof in Odijk. Michels: ‘Maar dan moesten de kinderen op de fiets over een flink donker stuk. Dat risico wilden wij niet meer lopen. Met onze nieuwe blaashal kunnen onze teams vanaf één locatie thuis spelen en kunnen we naar elkaars wedstrijden kijken. En dus belangrijk: kinderen kunnen weer zelfstandig op de fiets naar de hockeyhal, zoals dat in een kleine gemeente mogelijk moet zijn.’

Toe maar, een nieuwe hal. Is de vereniging zo rijk? ‘Nee, uiteraard hebben wij het geld voor zo’n hal niet paraat. Om het plaatsen van de blaashal mogelijk te maken heeft een aantal ondernemers een Stichting Sportdome Bunnik in het leven geroepen. De blaashal zal ook de naam Sportdome Bunnik dragen. B & W van de gemeente Bunnik staat garant voor de helft van het totaalbedrag van 500.000 euro. De andere helft wordt gegarandeerd door Stichting Waarborgfonds Sport. De lening zelf wordt verstrekt door de Nederlandse Waterschapsbank. Hoewel het plaatsen van de blaashal mede op initiatief van de hockeyclub heeft plaatsgevonden, blijft de Stichting eigenaar en betaalt de hockeyclub gewoon huur aan de Stichting. Voor het huren van de hal door derden moet dan ook contact worden opgenomen met de Stichting.’

Omdat de blaashal in de zomer wordt afgebroken, is er gekozen voor een uitneembare vloer van kunststof, die door de twee sportbonden die er gebruik van maken (hockey en tennis) is goedgekeurd. Hierop worden de lijnen aangebracht voor twee tennisbanen en één hockeyveld. De tennisschool van de TV Rhijnauwen maakt ook overdag gebruik van de blaashal, terwijl HC Kromme Rijn alleen ’s avonds en gedurende het zaalseizoen speelt. Op het voor hockey ingerichte veld kunnen ook andere zaalsporten, zoals handbal en voetbal worden beoefend.

De blaashal wordt 25 november officieel geopend met als thema ‘Glow in the Dark’. ‘En dat doen we dan voor zowel de tennissers als de hockeyers, de beide hoofdhuurders’, aldus Pieter Paul van Beek, voorzitter van de Stichting Sportdome Bunnik. De activiteiten rond de opening vinden plaats van 12.00 – 17.00 uur en zijn voornamelijk voor de jeugd. De formele opening van de Sportdome Bunnik is van 15.00-15.15 uur.

 

Gezond

HC Kromme Rijn heeft een aantal speerpunten in het beleid, waarbij de gezondheid van de leden van grote waarde is. Michels: ‘Natuurlijk is het fijn om financieel een gezonde vereniging te besturen, maar belangrijk, misschien wel belangrijker, is de gezondheid van onze leden. Dus doen wij niet alleen mee aan een rookvrije generatie, maar is het consumptieassortiment in ons clubhuis aangepast. De gezonde artikelen zijn iets goedkoper dan de minder gezonde en dat stimuleert tot het nuttigen van gezonde dingen. De lokale boomgaardhouder brengt iedere week een kist met mooie appels die op de toonbank worden uitgestald en gratis kunnen worden genuttigd.’

Ook het alcoholbeleid is streng. Er wordt op dagen dat er jeugdwedstrijden zijn vóór 16.00 uur geen alcohol geschonken.