Meeste Utrechtse gemeenten werken aan Sportakkoord

Beleid Redactie

Op peildatum 22 april 2020 werd in 339 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het Sportakkoord. Voor de provincie Utrecht zijn de aantallen als volgt: 15 gemeenten hebben een Sportakkoord in ontwikkeling en negen gemeenten zijn een fase verder: zij deden een aanvraag voor een uitvoeringsbudget. Medio 2019 waren deze getallen nog respectievelijk elf en één. Lopik en Zeist hebben anno 2020 nog geen aanvraag ingediend en van Cothen, Harmelen en Langbroek zijn geen gegevens bekend. In 2019 hadden 14 Utrechtse gemeenten geen aanvraag ingediend.

De redenen dat de overheid een nationaal Sportakkoord met lokale deelakkoorden gesloten heeft zijn legio. Zo ‘is de motorische vaardigheid van kinderen afgenomen, zijn er groepen mensen die nooit sporten, sportaccommodaties staan steeds vaker leeg, is er een afname van leden en vrijwilligers en niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn.’ Het Sportakkoord is er op gericht aanbieders te versterken en kinderen meer en beter te laten bewegen, door bijvoorbeeld sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat meer mensen gaan sporten en dat mensen blijven sporten.

Om tot een Sportakkoord te komen wordt budget (€ 15.000) beschikbaar gesteld om procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateurs’ in te huren. Deze sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal Sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Deze Utrechtse gemeenten hebben per eind april 2020 een Sportakkoord in ontwikkeling: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, Eemnes (regionaal sportakkoord), IJsselstein, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Vijfheerenland, Veenendaal en Woerden.

 

Uitvoeringsbudget

Als er in een gemeente eenmaal een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op het uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor een gemeente hangt af van het inwoneraantal per 1 januari 2019.  Deze Utrechtse gemeenten zijn al verder, in de zogenaamde uitvoeringsfase: De Bilt, Houten, Leusden, Montfoort, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Woudenberg. Utrecht had als eerste stad in de regio een uitvoeringsbudget aangevraagd en zit daarmee ook in de uitvoeringsfase. Daarnaast heeft het als een van de vijf grootste steden van het land een zogenaamde ‘Living Lab’ opgezet. Dit is een omgeving waar innovaties op het gebied van sport en bewegen in de ‘echte’ wereld getest en verbeterd worden met als doel dat de rest van de gemeenten hiervan uiteindelijk kunnen meeprofiteren.

 

 

Living Lab

In Utrecht heeft de afgelopen drie jaar in de nieuw te ontwikkelen wijk, het Beurskwartier, een pilot plaatsgevonden in het kader van dit ‘Living Lab’. In deze nieuwe wijk, pal achter het centraal station, wordt een innovatieve, duurzame en groene aanvulling op de historische stadskern ontwikkeld. Met bijzondere aandacht voor een schone, aantrekkelijke en vooral ook gezonde leefomgeving. In een gezonde stad, wonen gezonde mensen. Maar hoe bevorder je de gezondheid van de inwoners en bezoekers van je stad? Hoe is dit stedelijke gebied zo in te richten dat het uitnodigt tot een zo gezond en duurzaam mogelijk leven? De provincie onderzocht dit de afgelopen drie jaar samen met gemeente Utrecht en het rijk in het Living Lab Utrecht – Slimme en Gezonde Stad.

De resultaten van de pilot zijn hier in te zien.