Bridgers hopen op 1 september weer fysiek te kunnen spelen

Bridge Redactie

Iedereen een mondkapje op en voorzien van eigen spelmateriaal? Tafelschermen tussen de spelers? Per 1 juli mogen de binnensporten weer aan de slag, dus kan er vanaf die dag ook weer gebridged worden op de club zelf. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is hoogst twijfelachtig. Met name het bewaren van minimaal anderhalve meter afstand blijft vooralsnog een probleem. Grotere tafels lijkt een oplossing, maar is in de praktijk op korte termijn moeilijk haalbaar.

Net als elders in het land hebben veel bridgeverengingen in de regio Utrecht hun activiteiten online voortgezet. Toen het niet langer was toegestaan de wekelijkse clubavond in de eigen speelgelegenheid te houden, klopten verenigingen massaal aan bij StepBridge, de internetbridgeclub van de BridgeBond. Die had in ijltempo software ontwikkeld zodat het mogelijk werd tegen de clubgenoten te spelen maar dan achter de pc. Op StepBridge is inmiddels bijna de helft van de ongeveer 1000 clubs die aangesloten zijn bij de BridgeBond actief.

Ook al zou het dus formeel kunnen wanneer de coronamaatregelen in acht worden genomen, weinig verenigingen zullen vanaf  1 juli weer bridgen in het vertrouwde speellokaal. In de eerste plaats is het seizoen nu overal wel ten einde. In voorgaande jaren organiseerde zo’n beetje elke club wel een zomercompetitie waar iedereen aan mee kon doen, nu zal de zomerperiode vooral worden gebruikt om te onderzoeken hoe per 1 september weer fysiek gebridged kan worden.

Dat het er anders aan toe zal gaan staat wel vast. Mogelijk worden looprichtingen ingevoerd, wordt het bezoek aan de bar meer gereguleerd en zullen er strenge hygiëneregels komen. Bridgers behoren bovendien tot een risicogroep met een gemiddelde leeftijd van boven de 70 jaar. Menigeen zal zich afvragen of het wel verstandig is naar de club te gaan, nog los van het feit dat het toegestane aantal deelnemers per speelmoment (meestal ‘s avonds, maar soms ook in de middag of zelfs in de ochtend) veel minder zal zijn.

Inmiddels worden op StepBridge ook steeds meer kampioenschappen gehouden. Na het BlijfThuistoernooi voor topspelers, gewonnen door Simon de Wijs uit Doorn en Tim Verbeek uit Amersfoort, is er een online seniorenparentoernooi en een online jeugdparentoernooi.