Bridgers krijgen mogelijkheid hun spelniveau te verbeteren

Bridge Redactie

Bridgers in het district Utrecht krijgen dit najaar de mogelijkheid hun spelpeil te verbeteren middels een serie lessen die op diverse locaties worden gegeven. Die lessen kunnen zowel fysiek worden bijgewoond als digitaal worden gevolgd via het programma Zoom. Vorig jaar moest het hele lesprogramma worden geannuleerd in verband met de coronamaatregelen. De lessen worden gegeven in Bilthoven, Vianen en Culemborg.

Het district Utrecht vindt het al jaren belangrijk dat bridgers die zich verder willen ontwikkelen daartoe in de gelegenheid worden gesteld. De diversiteit van speelniveaus maakt het echter voor kleine en middelgrote clubs moeilijk om ‘voor elk wat wils’ te bieden. Het district wil daarom helpen door regionaal lesmodules te organiseren voor verschillende speelniveaus. Het district Gooi&Ommeland doet ook mee met de locaties Amersfoort en Bussum.

Het programma bestaat uit vijf lesmodules voor vijf verschillende speelniveaus, aangeduid met een NBB-rating. Iedere module bestaat uit drie lessen. De vijf thema’s zijn ‘basis speeltechnieken’, ‘standaard hoog’, ‘gecontroleerd naar slem’, ‘tips opkrikken speelniveau’ en ‘de kunst van het geluk hebben’. Voor informatie over de lessen alsmede de kosten ervan kunnen belangstellenden zich wenden tot de onderwijsadviseur van district Utrecht, Martin Slagmolen (martinslagmolen@gmail.com – 06-19292197).