Bridgetermen nader verklaard in gratis online ‘opzoekboek’

Bridge Hans van Ommeren

Utrechter Toine van Hoof heeft een zogeheten ‘opzoekboek’ geschreven waarin termen uit het bridge nader worden verklaard. Het boek is gratis online te raadplegen. Van Hoof, in een grijs verleden jeugdinternational en later onder meer captain van het open team, legt ruim 1800 veelvuldig voorkomende begrippen in het kaartspel uit.

Bridge van A tot Z is een naslagwerk voor thuis- en wedstrijdbridgers. In het najaar wordt het boek geactualiseerd, suggesties kunnen ingestuurd worden naar topbridge@casema.nl. In het opzoekboek worden bridgetermen, biedsystemen, conventies, coups en andere speeltechnieken behandeld, vaak met diagrammen van instructieve en spectaculaire voorbeeldspellen.

Al in 1998 verscheen bij uitgeverij Het Spectrum het opzoekboek Bridge van A tot Z. Vanaf heden is het boek gratis online raadpleegbaar op www.ensie.nl/bridge-opzoekboek.  Ensie is een van de grotere online encyclopedieën van Nederland. Met ruim 4 miljoen unieke bezoekers per jaar en ruim 120.000 (en stijgende) begrippen voorziet Ensie in de vraag naar gratis online informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen.

 

Update  

Sinds 1998 is er in de bridgewereld veel hetzelfde gebleven maar ook het nodige veranderd. Zo is er een nieuwe winstpuntenschaal voor viertallenwedstrijden gekomen, is de seniorenleeftijd verhoogd van 55 naar 60 jaar en heeft de Bridgemate voor het invoeren van scores zijn intrede gedaan. Verder zijn diverse biedconventies in onbruik geraakt, terwijl nieuwe methoden gemeengoed zijn geworden. Op Ensie staat momenteel de originele versie van het opzoekboek uit 1998. In het najaar zal een actualisering plaatsvinden.

Wie suggesties heeft voor onderwerpen die in de nieuwe versie een plaats verdienen of andere opmerkingen over de inhoud, wordt uitgenodigd een mail te sturen naar topbridge@casema.nl.