Claim roeiers nog niet gehonoreerd

Roeien Roberto Cancian

We meldden het al eerder: doordat de gemeente Utrecht werkzaamheden aan de Nelson Mandelabrug gaat verrichten en een nieuwe expeditie brug voor de Jaarbeurs laat aanleggen wordt aankomend jaar het toch al krappe Utrechtse roeiwater gehalveerd. Een update van de situatie rond het tanende Utrechtse roeiwater, of: hoe lokaal sportbeleid ook tegen sporters kan werken.

De doorvaart op het Merwedekanaal zou vele maanden gestremd zijn, waarna een strook werd vrijgegeven voor doorvaart. Deze zou nu te smal zijn om te gebruiken voor de roeisport stellen, aldus meerdere Utrechtse roeiverenigingen. Het is het zoveelste hoofdstuk dat kan worden toegevoegd aan de discussie tussen de lokale politiek en de roeiverenigingen, met een noodgreep van de studenten als gevolg.

 

Hoe het begon

De besturen van Utrechtse roeiverenigingen gingen in crisisberaad vanwege de geplande langdurige afsluiting van het Merwedekanaal. Zij stelden dat bij de aanbesteding van beide bouwprojecten geen rekening is gehouden met het vrijhouden van doorvaart voor de roeiers. Dit zou de (top)roeisport in Utrecht schade toebrengen en deze willen zij verhalen op het Utrechtse college van B&W. Voor compenserende maatregelen zoals het organiseren van extra trainingskampen, het herhaalde wegslepen van pontons in de weekenden en het vervoer van roeiers en wedstrijdboten naar alternatieve locaties ramen ze een bedrag van ongeveer € 300.000,-

 

Reactie

Tot een reactie heeft het echter niet geleid, geeft Orca voorzitter Ross Goorden aan. ‘Tot nu toe hebben we geen officiële reactie ontvangen. Wel zijn er door zes verschillende partijen, waaronder twee coalitiepartijen, schriftelijke vragen gesteld en beantwoord. Vervolgens zijn er ook mondelinge vragen gesteld. Het college B&W weigert om te erkennen dat er nu al drukte op het kanaal is, waardoor roeien op hoog niveau onmogelijk is. Ook met de werkzaamheden wordt dit probleem nog steeds ontkend. Er zijn volgens de gemeente wel passende scenario’s te bedenken en uit te voeren, maar voor ons biedt dat geen oplossing voor het probleem. Wij werken in de marges om de grootste pijn iets te verlichten.’ De roeiers willen dat er wordt meegedacht aan oplossingen voor het probleem. ‘De gemeente Utrecht kijkt met ons mee naar allerlei oplossingen, maar het grote leed gaat nog steeds plaatsvinden. Zeker voor de topsport zijn deze werkzaamheden een doodsteek, maar ook de breedtesport komt in de gevarenzone.’

 

Morgen deel twee van het artikel over het Utrechtse roeiwater.