Clubavond bridgers en schakers geschrapt in verband met virus

Denksport Redactie

Bridgers en schakers in de regio Utrecht kunnen tot eind maart niet meer naar hun clubavond. In verband met het coronavirus hebben de verenigingen besloten al hun activiteiten tot tenminste 31 maart af te gelasten. Ze volgen hiermee het advies van de nationale denksportbonden. Ook het schaaktoernooi de Utrechtse Meesters is opgeschort.

Na de aankondiging van de regering nieuwe maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan kwamen ook de landelijke sportbonden in beweging. Tot dat moment waren over het algemeen de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Donderdag 12 maart werd een nieuw, uitgebreid maatregelenpakket gepresenteerd, zoals het annuleren van evenementen met meer dan 100 personen.

Daarop regende het reacties vanuit de sportwereld. Niet alleen buitensportverenigingen zoals voetbal- en hockeyclubs besloten hun resterende wekelijkse wedstrijden in de maand maart niet door te laten gaan, ook denksportverenigingen kwamen snel in actie. Op een clubavond zitten immers veel mensen in een afgesloten ruimte. Bovendien hebben met name bridgeverenigingen veel oude leden, de groep die het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van het coronavirus.

De BridgeBond adviseert verenigingen hun speelmomenten, wedstrijden en drives te annuleren tot en met 31 maart. Zelf heeft de bond al haar wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten uitgesteld. De verschillende competities in district Utrecht zullen eveneens geen doorgang vinden. Wat het virus voor gevolgen zal hebben voor de ook in midden Nederland populaire bridgekroegentochten in het voorjaar en de zomermaanden is onduidelijk. Het Fransje Doorschottoernooi in Vianen op 28 maart is in elk geval geschrapt, net als de Leidsche Rijn Drive een dag later in Vleuten.

De Nederlandse schaakbond spreekt zich in soortgelijke termen uit als de BridgeBond. ‘In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle activiteiten tot en met 31 maart afgelast. Aansluitend op deze maatregelen adviseert de KNSB alle activiteiten van uw club tot en met 31 maart af te gelasten, ook als aan deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het gaat dus om de clubavond (of middag of ochtend), en ook om trainingen, bijeenkomsten etc.’

De Utrechtse schaakvereniging Paul Keres, ongeslagen koploper in de eerste klasse en op weg naar promotie naar de meesterklasse, verklaart op haar website na te denken over alternatieven, zoals schaken via internet.