Geld versterking ledental beschikbaar

Beleid Redactie

Sportverenigingen kunnen een bedrag van maximaal 850 euro krijgen van NOC*NSF om hun ledental te versterken. ‘Het gaat hierbij niet alleen om ledenwerving, maar vooral ook om ledenbehoud,’ benadrukt de sportkoepel. In een groot aantal sporten staat het ledental bij de clubs onder druk. Nieuwe leden werven is daarom belangrijk en lang niet altijd een makkelijke opgave. Want welke leden wil je werven en hoe zorg je ervoor dat de inspanningen ook echt succesvol zijn?

Daarnaast moet volgens NOC*NSF niet het belang van ledenbehoud uit het oog worden verloren. ‘Want wanneer een club de leden niet weet te behouden is het positieve resultaat van de ledenwerving snel verdwenen.’

Het stimuleringsbudget van NOC*NSF is bedoeld om mensen te bereiken die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Het NOC*NSF adviseert clubs een actieplan op te stellen naar aanleiding van een grondig zelfonderzoek. ‘Kijk goed naar je club, wat voor club ben je of wil je zijn? Hoeveel leden wil je hebben? Wil je een centrale rol binnen de buurt vervullen of meer een topsportclub voor de hele regio? Welke capaciteit heeft je club als organisatie en qua accommodatie? Wat voor leden wil je werven? En waar vind je die potentiële leden? Wil je je jeugdafdeling levendiger krijgen of wil je je als club meer gaan richten op de 50-plussers in je buurt? Als je de antwoorden op die vragen weet, dan kun je vervolgens kijken welke acties daarvoor geschikt zijn en door welke samenwerking de acties wellicht een nog beter resultaat opleveren,’ aldus de sportkoepel.