Commissievergadering brengt EDO en URV wederom geen uitsluitsel

Voetbal Robert Jan van der Horst

Krap twee jaar, twee moties en twee ‘bijna-verhuizingen’ verder is er nog altijd geen uitsluitsel over de bespeling van het Utrechtse sportpark Overvecht-Noord waar voetbalclub EDO en de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) staan te dringen om ruimte. In de openbare commissievergadering, waar besluiten worden voorbereid en dus geen besluitvorming plaatsvindt, van donderdag 2 december werd duidelijk dat na al de tijd de betrokken verenigingen nog geen steek wijzer zijn.

Has Bakker (D66): ‘Ik hoop dat we dit dossier snel achter ons kunnen laten.’ Martijn van Dalen (VVD): ‘Ik krijg de indruk dat dit richting verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, red.) wordt geduwd.’ Lau Bosse (PvdA): ‘Sport is in deze tijd belangrijk. Er moet actie vanuit de gemeente komen met meer resultaten en meer inhoud. Wanneer is de maat vol?’ Tessa Sturkenboom (Student en Starter): ‘Het is schrijnend. Moeten er niet hardere keuzes worden gemaakt? En volgens mij is er sprake van ongelijkwaardige informatievoorziening. Niet iedereen krijgt hetzelfde op hetzelfde moment te horen.’

Het is een greep uit de reacties van de commissieleden richting sportwethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie). Die moest bekennen dat het traject wel lang duurt. Logischerwijs merkte hij op liever vooruit te kijken en ook positieve kanten te zien. ‘Zo is FC Utrecht heel tevreden met hun trainingsaccommodatie.’

 

Zuilense Vecht

De problematiek op Overvecht-Noord is dus niet van vandaag of gisteren. Deze werd onder meer aangewakkerd door de aanleg van Sportpark Zuilense Vecht aan de Zuilenselaan, het nieuwe onderkomen van voetbalvereniging Elinkwijk en de American footballers van Domstad Dominators. Daardoor moest URV wijken. Het beoogde nieuwe onderkomen was Overvecht-Noord, op het oude hoofdveld van voetbalclub HMS. Maar dat kwam slecht uit, omdat ook de profs van FC Utrecht daar een nieuwe, fraaie trainingsaccommodatie bedeeld hadden gekregen. Terwijl het florerende EDO juist om uitbreiding verlegen zat. De gedachte oplossing om EDO en URV één veld te laten delen, werd door de voetbalbond KNVB om hygiënische redenen afgeraden.

Andere bespelers van Overvecht-Noord overigens zijn de inlineskaters van Utrecht Disaster en de Tennis Academy, maar die spelen verder geen rol in dit verhaal.

 

HMS

De uitbreiding die zaterdagclub EDO voor zich zag was het voormalige hoofdveld van HMS aan de Manitobadreef. Uitgerend dat veld zou het nieuwe onderkomen moeten worden van URV, dat bovendien, na berichtgeving van gemeentewege, al was begonnen met aanpassingen in de oude kantine van HMS. Maar die gedachte oplossing om EDO en URV één veld te laten delen, werd door de voetbalbond KNVB om hygiënische redenen afgeraden.

Tot twee keer toe werd de verhuizing van URV op het allerlaatste moment afgeblazen. Die laatste verplaatsing werd veroorzaakt door de aanwezigheid van een vleermuispaar in de bomen rond het nieuwe (kunstgras) hoofdveld van EDO, betaald door FC Utrecht. Daardoor loopt de aanleg van een lichtinstallatie vertraging op en wijkt EDO uit voor trainingen en wedstrijden naar het veld dat URV had moeten ‘bespelen’. ‘Had dat flora -en faunaonderzoek niet eerder gedaan kunnen worden?’, merkte Louise de Vries namens de Partij voor de Dieren tijdens de Commissievergadering op.

Het onbegrip over de duur en het gebrek aan besluitvaardigheid werd dus commissiebreed gedragen. VVD’er Van Dalen wordt er moedeloos van. ‘De opdracht aan de wethouder was om na de zomer 2021 met een oplossing te komen, maar het is nog steeds dezelfde chaos.’ Halve steun kreeg Van Ooijen van partijgenoot Rachel Streefland-Driesprong: ‘We hebben wel te dealen met krapte. Ik maar ik ben het met mijn collega’s eens dat we vaart moeten maken.’

 

Geworteld

En Van Ooijen, de wethouder? Die stak hand in eigen boezem. ‘Het is belangrijk om tempo te maken, dat erken ik volledig. Ik kijk niet met veel plezier terug op de afgelopen periode. Vandaar dat ik liever vooruit blik. Het is een ingewikkeld proces. Er is de suggestie gedaan om een club die alleen op zondag speelt te verhuizen naar Overvecht-Noord. Maar je moet je afvragen of dat kan in de sociale context, we kunnen niet andere verenigingen met de problemen opzadelen. Waar is een club geworteld, wat voor een invloed heeft een verhuizing voor de leden.’

Niet uitsluitend wordt er gekeken, zo verzekerde Van Ooijen, naar de oplossingen die zijn ambtenaren en SportUtrecht – de belangenbehartiger van Utrechtse sportclubs en sporters – hebben aangedragen. ‘Ook de inbreng van de betrokken clubs wordt langs het meetlint gelegd. We verkennen nu ook alternatieven buiten het sportpark. En ik moet zeggen dat op dit moment de verhuizing van URV het grootste probleem is.’