Complex

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

De kogel is door de kerk, na twee jaar klankborden en politiek gedoe. De veldsporten in Utrecht gaan straks na de zomer hogere tarieven betalen, de zaalsporten iets lagere. De raad ging donderdag (6 juli) akkoord met het voorstel van sportwethouder Paulus Jansen. Toen in 2013 een taskforce van gemeente en VSU de tariefsverhoging van tien procent in vier jaar van tafel haalde, bleef één thema ongemoeid.

Pim van Esschoten

Aan het grote verschil tussen veld- en zaalsporten wilde de taskforce de vingers niet branden; té complex.

Twee jaar geleden ging een klankbordgroep er alsnog mee aan de slag. Vertegenwoordigers van de gemeente, VSU en enkele veld- en zaalsporten verzuchtten afgelopen winter dat het zo vreselijk complex is.

Hallen bouwen kost meer dan velden aanleggen, dus moet er meer voor worden betaald. In de afgelopen, tientallen jaren liep het verschil in huurprijs echter op door de indexering, jaar op jaar op jaar op jaar…

De contributies bij de veldsporten gingen omhoog, bij de zaalsporten lopen ze inmiddels de spuigaten uit. Bovendien worden de velden doordeweeks vaker gebruikt dan waar voor is betaald. Zo’n voordeeltje kent de zaalsport niet.

In feite is het nieuwe tarievensysteem niks minder dan een correctie op die scheefgroei. Maar in de afgelopen maanden waren de veldsporten aan de beurt om van groot onrecht te spreken, nu ze zomaar (gemiddeld) 15 procent meer gaan betalen.

Met name Hercules, Sporting ’70 en Kampong gingen voorop en geef ze eens ongelijk. Indoorsporters zullen de argumenten herkennen; het zijn dezelfde die zij in de afgelopen jaren gebruikten.

Echt, het is complex.

Uiteindelijk draait het allemaal om de betaalbaarheid van álle sporten. De operatie van Paulus Jansen is budgettair neutraal; het is geen bezuiniging. Je zou echter graag zien dat de Utrechtse politiek wat ruimhartiger voor de sport is. Sport en bewegen worden steeds populairder; meer dan zes op de tien Nederlanders doen het (minstens) eens per week.

Dat is goed nieuws, maar juist de verenigingen staan onder druk. Die druk komt van alle kanten en zeker via tariefsverhogingen.

Het clubleven vormt nog altijd het hart van de sport. Het levert een prachtige bijdrage aan de sociale, vitale en fitte samenleving. In de sport gebeuren dagelijks dingen die politieke partijen zo belangrijk vinden. Maar in het lijvige collegeakkoord Utrecht maken we samen werd drie jaar geleden slechts één alinea gewijd aan sport. Nou vooruit, twee. Sport werd zo bijzaak voor de coalitie. Met gevolgen voor de sport bij de verdeling van het geld.

Daar is niets gecompliceerds aan.