Contributiebijdrage cricket naar rato in rekening gebracht na afloop seizoen

Cricket Redactie

Hoe het Nederlandse cricketseizoen er dit jaar uit zal zien, is uitgewerkt in een drietal scenario's. Afhankelijk van besluiten uit overheidswege, zal er langer of korter gespeeld kunnen worden. Vast staat dat er geen promotie/ degradatie plaatsvindt in alle klassen. Om de competities toch inhoud te geven zal er gekeken worden naar een prijs per klasse (bij meerdere poules per klasse: per poule) voor de kampioen.

De Nederlandse cricketbond KNCB werkte drie scenario’s uit:

Scenario 1 – Vrijgave sportaccommodaties per 28 april

De competities worden gespeeld volgens de reeds bekende schema’s zoals die gepubliceerd zijn op de KNCB-website

Scenario 2 – Vrijgave sportaccommodaties in periode na 28 april en vóór 1 juli

het streven is om alle elftallen in alle klassen de gelegenheid te geven zoveel mogelijk cricket te spelen. Wedstrijden die voor de datum van aanvang gepland stonden worden als niet gespeeld beschouwd.

Scenario 3 – Start competities na 5 juli

Indien er niet minimaal een halve competitie mogelijk is in het ‘normale’ format, dan zal er een competitie worden samengesteld in T20 vorm. Hierbij kan het zijn dat er meerdere wedstrijden per dag of weekend gespeeld worden en/ of dat er wedstrijden op doordeweekse dagen gepland worden.

 

Contributie

In tegenstelling tot andere bonden en verenigingen die zich door de doorlopende kosten genoodzaakt zien de contributie aan te houden, heeft de KNCB besloten om de contributiebijdrage voor dit seizoen naar rato in rekening te brengen bij de verenigingen, en dit pas te doen na afloop van het seizoen.