‘Dan volgend seizoen maar’

Varia Redactie

‘Wij hebben dit seizoen nog één wedstrijd te gaan, namelijk om met ons allen het coronavirus te overwinnen. Daar is volhardendheid en discipline voor nodig. Daarom is het zeer belangrijk de regels van het RIVM op te volgen.’ Bovenstaande oproep van het bestuur van VVA ’71 (‘het seizoen gaat kleurloos ten einde’) lijkt uit het hart gegrepen. Het presidium van deze voetbalclub uit Achterberg betreurt weliswaar de bijna zekere promotie van het eerste team naar de derde klasse, maar geeft het goede voorbeeld: 'dan volgend seizoen maar.’

Of dat wensdenken is, zal de toekomst uitwijzen. Wel is zeker dat het cornavirus – ofwel Covid-19 – diep ingrijpt in het maatschappelijke en sociale leven en de sport in Utrecht en de nabije regio. Talloze clubs proberen hun leden op de websites zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de stand van zaken. Duidelijk wordt in een rondgang dat de verenigingen zich vooral financieel moeten wapenen tegen een lange periode van inactiviteit. Opmerkelijk is daarbij wel dat sponsoren en businessclubs zich van hun goede kant laten zien. Desondanks zijn al forse maatregelen getroffen en worden de zorgen over de gezondheid van de leden gedeeld.

 

Schaerwijde: met elkaar en voor elkaar

Zoals bij Schaerwijde. De Zeister omnivereniging – hockey en golf – laat bij monde van de respectievelijke voorzitters weten: ‘Wij zijn bezorgd en onzeker over onze gezondheid en die van al die mensen die ons na aan het hart liggen. We zijn bezorgd en onzeker over onze banen, onze inkomsten, onze toekomst.’

Desondanks werd al een aantal ingrijpende maatregelen genomen. ‘Door de sluiting van het complex is een groot deel van de horecaomzet in maart geheel weggevallen. Afhankelijk van de termijn, waarbinnen het complex dicht moet blijven, zullen we de horecaomzet in april en mogelijk zelfs in mei en/of juni moeten missen in het lopende verenigingsjaar. Alternatieve inkomstenbronnen zijn er niet. Ook op ander posten – sponsoring, verhuur accommodatie, evenementen, greenfee, ballen en andere zaken – zal het financieel tegen kunnen vallen.’

‘In de wetenschap dat een groot deel van de omzet in deze moeilijke periode wegvalt, heeft het bestuur alle mogelijke maatregelen getroffen om het verlies in te dammen. Voor het personeel (in dienstverband) is al direct aanspraak gemaakt op een uitkering uit het noodfonds. We hebben het dan over horecapersoneel maar ook trainers en staf/spelers van H1 en D1. Ook de onkostenvergoedingen en reiskostenvergoedingen zijn beëindigd. Onze vrijwilligers, die zo graag aan onze jeugd training geven, kunnen we de vrijwilligersvergoeding niet uitkeren. Niet in de laatste plaats hebben we de contracten met een aantal zzp’ers en inleenkrachten met veel pijn in het hart moeten beëindigen. Waar mogelijk en nodig ondersteunen wij al deze mensen met onder andere het aanvragen van uitkeringen of anderszins.’

Daarbij doet Schaerwijde een beroep op de gemeenschapszin en loyaliteit naar de club. ‘Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. Wij kunnen de frustratie (wel betaald, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid) niet wegnemen. Er is sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet op Schaerweijde mogen golfen en hockeyen. Belangrijk hierin is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig. We kunnen dan onze verplichtingen, naar medewerkers, leveranciers etc. zoveel mogelijk nakomen. We vinden niet alleen dat we dat moeten doen, we hebben elkaar in de toekomst ook weer nodig.’


Morgen in deel twee van de update over de gevolgen van de maatregelingen rond het coronavirus: ondanks diverse vormen van steun hebben veel sportverenigingen financiële zorgen.