‘Denksport is noch sport, noch cultureel erfgoed’

Denksport Redactie

Het Europese Hof van Justitie bepaalde in oktober 2017 dat activiteiten en diensten rondom denksporten als bridge, schaken, dammen en go niet kunnen worden vrijgesteld van BTW. Het zou niet binnen de definitie van sport vallen omdat er sprake is van ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’. Deze week werd duidelijk dat het ook geen aanspraak mag maken op de kwalificatie ‘cultureel erfgoed’ en daarmee is de BTW-vrijstelling definitief van de baan. Dit zou betekenen dat leden enkele euro's meer contributie per jaar moeten betalen.

Staatssecretaris Financiën Vijlbrief stelt in zijn brief: ‘De culturele BTW-vrijstelling ziet op diensten die naar hun aard bijdragen aan het beheer en behoud van (im)materieel cultureel erfgoed. Onder beheer en behoud van cultureel erfgoed wordt verstaan het inventariseren van, het uitdragen van, het zichtbaar maken van en het borgen van dat culturele erfgoed voor toekomstige generaties.’ Diensten die als primair doel hebben de beoefening van een culturele activiteit, zoals het in de gelegenheid stellen van leden om hun hobby uit te oefenen of op een andere wijze hun vrije tijd te besteden, vallen er niet onder. (…) Ik heb onvoldoende aanwijzingen gevonden dat genoemde denksporten in onze maatschappij in verband worden gebracht met cultureel erfgoed. Dit leidt tot de vaststelling dat op grond van het geformuleerde beleid op dit moment geen rechtvaardiging aanwezig is voor het toepassen van de culturele BTW-vrijstelling op de diensten ter behoud en beheer van activiteiten als bridge, schaken, dammen en go.’

De sportbonden gaan met Vijlbrief in overleg over de mogelijkheid van een vrijstelling gebruik te mogen maken.