Draaiboek SCH geen blauwdruk van 25 jaar geleden

Voetbal Robert Jan van der Horst

Hij stelde een vraag over het op handen zijnde jubileum op Ledenvergadering van SCH ’44. ‘Ik heb zelf aan de bel getrokken. En dat had ik beter niet kunnen doen, want dan weet je het wel. Dan ben je de sigaar.’ Prompt dus werd Hans Kriek gevraagd om vorm te geven aan een Jubileumcommissie bij Harmelense zondag tweedeklasser, opgericht op 12 juli 1944. ‘Maar dat doe ik graag’, aldus de 63-jarige bedrijfsjurist.

‘Ik ben supporter van de club sinds ik zo’n 35 jaar geleden in Harmelen kwam wonen en heb ook mede de festiviteiten rond het 50-jarige jubileum helpen organiseren. Er zijn mensen van toen die er nu nog zijn. SCH heeft gelukkig veel vrijwilligers, maar daarmee moet je je niet rijk rekenen. Niet iedereen staat te springen om toe te treden tot een jubileumcommissie.’

Kriek ging omzichtig te werk, legde eerst zijn oor te luister. Wilde binnen de vereniging horen wat de wensen waren, wat er leefde, maakte een plan van aanpak en legde dat neer bij het hoogste cluborgaan. Het was verder aan het bestuur om de wellicht belangrijkste vraag te beantwoorden: wat is het budget? Kriek: ‘We kregen als opdracht mee het rustig aan te doen, zeg maar bescheiden te begroten. De club heeft de laatste jaren namelijk voor grote uitgaven gestaan. Dus mij, als voorzitter van de Jubileumcommissie, is gevraagd daar waar mogelijk de kosten te drukken.’

 

Spontane acties

Logo

Of dat lukt? Kriek verhaalt liever over de spontane acties die de leden inmiddels zelf hebben ondernomen om geld in te zamelen voor het 75-jarig jubileum. Zo was er een tombola waarvan de opbrengst – zo’n 300 euro – voor de Jubileumcommissie was. Er wordt een klaverjastoernooi gehouden op 31 maart waarvan de kantine-omzet eveneens voor ons is en de blinde toto – die gespeeld wordt op de voetbalwedstrijden in de afdeling van SCH 1 – komt ook ten goede aan onze Commissie.’

Kriek rekent zich niet rijk, maar vele kleine maken één grote. Klap op de vuurpijl echter is de loterij die wordt georganiseerd. Zeshonderd loten à 25 euro. ‘Maar dan moeten wel alle loten worden verkocht, anders gaat het niet door.’ De aftrap werd gegeven op de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Kriek: ‘Die werd door de Jubileumcommissie georganiseerd. En nu eens niet op 1 januari, maar op 12 januari, een zaterdagavond. Waar er gewoonlijk een man of dertig op de Nieuwjaarsreceptie afkomen, kwamen er nu ongeveer honderd. We hadden in de persoon van stand-up comedian Arjan Kleton voor een vrolijke noot gekozen. Tevens ging de Jubileum Loterij van start en werd de aftrap gegeven voor het Jubileumjaar. Met succes, want de teller staat nu al op ruim tweehonderd verkochte loten.’

De hoofdprijs van de loterij is een reis naar Curaçao en 1000 euro zakgeld. ‘We hebben – de Jubileumcommissie bestaat uit zes personen – alles keurig geregeld, zowel wat de kansspelbelasting als de vergunning betreft. Halen we de zeshonderd verkochte loten niet, dan krijgt iedereen die al loten heeft gekocht z’n geld terug en gaat het niet door.’ Het zal echter waarschijnlijk zo’n vaart niet lopen bij de vereniging die 850 leden telt. ‘Mocht het gaan zoals we hopen, dan blijft er onder de streep misschien wel wat geld over.’

 

‘Niet iedereen staat te springen
om toe te treden tot
een jubileumcommissie’

Mooie initiatieven, maar denk niet dat het 75-jarig jubileum een blauwdruk is van het halve eeuwfeest in 1994. ‘Zeker niet’, verzekert Kriek. ‘Er is nogal wat veranderd de afgelopen 25 jaar. Zo is alleen Sport Club Harmelen al in ledental zowat verdubbeld. Bovendien, ik schat in dat de afgelopen kwart eeuw zo’n beetje parallel loopt met de komst van het internet. Kon je vroeger een jeugdlid van 15, 16 jaar nog tevredenstellen met een toernooitje of een spelmiddag, daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Er is een internet; we leven in een gedigitaliseerde wereld. Ze amuseren zich toch wel. Het is lastiger geworden iets voor ze te vinden. De jeugd is niet snel meer tevreden te stellen en daarnaast ook veel mondiger dan in 1994. Wat is dan wel leuk? We hebben ons er het hoofd over gebroken. Waar we op uitgekomen zijn? Een dagje Walibi. Daar bleken ze voor te porren, dus hebben we drie touringcars gehuurd. Maar ja, daar moet dan ook weer beveiliging bij, want je wilt toch dat die jongens heelhuids terugkomen en dat de dag in het amusementspark goed verloopt. Dat op zich vergt al een hele organisatie.’

De jeugd van 14, 15, 16, 17 en 18 jaar is voorzien. De jongsten hebben hun Jubileum Sport & Spel op 15 juni. En de Jubileum Receptie is op 21 juni op het eigen Sportpark Bijleveld, toegankelijk voor alle leden uiteraard. Maar het meest trots is Kriek misschien wel op de clinic die de vrouwen van PSV komen verzorgen op 1 juni. Een betere timing was welhaast niet denkbaar. Kriek: ‘PSV staat niet alleen bovenaan in de eredivisie en maakt dus kans landskampioen te worden, maar de datum van de clinic is niet zo ver verwijderd van het WK in Frankrijk waar de Nederlandse vrouwen zich voor hebben geplaatst. Met een beetje geluk zien we dus enkele topspeelsters aan het werk. Een geweldig affiche.’