Dubbele pech deert TC Rijnsweerd niet

Tennis Danny van der Linden

Het zit Tennisclub Rijnsweerd niet mee. De Utrechtse vereniging huurt een sportlocatie op de Weg naar Rhijnauwen en is al jaren intensief betrokken bij de plannen voor de verbreding van de snelweg A27. Deze verbreding betekent dat de tennisclub haar heil elders zal moeten zoeken. Tot overmaat van ramp brandde afgelopen week de blaashal op het tenniscomplex af.

Hans Sterk, voorzitter van de vereniging ziet het echter niet somber in: ‘Wij huren de locatie enkele maanden per jaar. Deze periode betreft de zomermaanden. Wij hebben dus niet direct een probleem’, vertelt hij.

De brand is zeer waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in de schuur waar de electriciteitskast stond. De blaashal, die twee tennisbanen overdekte, ging in rook op. Tijdens de brand was er niemand aanwezig op het sportcomplex. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Bij de brand is wel asbest vrijgekomen waardoor er tijdelijk niemand op het sportcomplex mag komen. Voor de tennisclub is dat niet onoverkomelijk.

Een groter dossier waar voorzitter Sterk mee te kampen heeft, is de uitbreiding van snelweg A27. Er zijn vergevorderde plannen voor een verbreding van die autobaan. Deze zou dan uit veertien rijbanen gaan bestaan en ten koste gaan van een deel van Bos Amelisweerd en dus ook onder meer de tennisclub. Ondanks diverse protestgeluiden vanuit de bevolking heeft minister Minister Schultz, belast met infrastructuur en milieu, laten weten binnenkort te zullen beslissen over de kwestie.

Rijkswaterstaat laat weten dat de verbreding van de snelweg belangrijk is voor de bereikbaarheid van de regio Utrecht. ‘De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren’, laat de overheidsdienst op haar site weten.

Het is overigens niet de eerste keer dat de aanleg van een weg ter discussie staat in het gebied. In het begin van de jaren ’80 kwam het tot ernstige ongeregeldheden tussen natuurliefhebbers die het bos wilden beschermen en de politie.

Bij een eventuele verbreding van de A27 zal tennisclub Rijnsweerd moeten verhuizen. Sterk: ‘Daar zijn we al geruime tijd mee bezig. We voeren regelmatig overleg met de betrokken partijen.’ Over een eventuele nieuwe locatie voor de tennisclub wil de preses echter niets kwijt: ‘We hebben afgesproken dat we daar nog geen mededelingen over doen.’


Wil je dit artikel nog eens rustig op papier nalezen of delen met collega’s, familie, vrienden, kennissen en buren? Bestel deze editie!