Eb en vloed bodem

Paardensport Redactie

In de paardensport spreekt men over een ‘eb en vloedbodem’ als zijnde een goede stabiele bodem waarop getraind wordt en wedstrijden verreden worden. Deze bak ligt ook in Renswoude, maar wat is het? De stabiliteit van een zandbak wordt onder andere bepaald door de vochtbalans in de zandvlakte. Dit kan bereikt worden door middel van het van bovenaf toevoegen van water of water toevoegen van onderuit. Dit laatste wordt ook wel een eb en vloed bodem genoemd.

De werking van een eb en vloed bodem is gebaseerd op een natuurkundig verschijnsel, de zogenaamde capillaire werking. Ofwel het opzuigend vermogen van zand. Water wat aan de onderkant van de bodem wordt toegevoegd wordt door middel van natuurlijke capillaire werking naar de toplaag gezogen. Hierdoor ontstaat een toplaag met de gewenste hardheid. Het waterniveau wordt geregeld met een pomp. Dit kan twee kanten op, zowel toevoegen van water, of afvoeren van water. Met regen stijgt het waterpeil in de bodem, het overtollige water wordt door middel van de pomp en het drainagesysteem afgevoerd. In periodes van droogte zakt het waterpeil en werkt de pomp omgekeerd. Vanuit een waterreservoir wordt water via hetzelfde drainagesysteem in de bodem gepompt. Dit wordt geregeld met de niveauregelaar in de pomp. Het zandpakket wordt vanaf onderaf voorzien van water, hierdoor is beregenen niet meer nodig.

Feitelijk is het dus een ondergronds gereld waterniveau in combinatie met een bijzondere zandstructuur die de gewenste hardheid van de rijbodem bepalen.  Een eb en vloed bodem dankt zijn naam aan de kustlijn. Afhankelijk van het waterniveau (hoog of laag) is de bodem vast of los, net als op het strand.