Eemland wil weer bloeiende wielervereniging worden

Wielrennen Gijs Kila

WV Eemland kent een rijke historie. Een prof als Wilco Kelderman komt er vandaan en voormalige beroepsrenner in de jaren negentig Godert de Leeuw droeg het shirt van de Amersfoortse vereniging. De laatste jaren had de club het moeilijk. Minder leden, minder activiteiten en ook minder vrijwilligers. Reden om een projectplan te presenteren dat de negatieve spiraal moet doorbreken en voor nieuw elan moet zorgen op en rond parcours Zielhorst.

Het streven is met behulp van projectplan WV Eemland 2.0 weer een bloeiende vereniging te worden, nadat de laatste jaren een neergaande lijn zichtbaar was. Minder leden, minder sponsoren en vrijwilligers, minder evenementen en activiteiten leidden ertoe dat de club minder aantrekkelijk is geworden.

Eemland was rond de eeuwwisseling nog een toonaangevende wielervereniging in Nederland met zo’n 450 actieve leden en veel vrijwilligers en sponsoren, waardoor de club een flink aantal wedstrijden in de regio kon organiseren. In de jaren daarna raakte de club in verval. Het ledental halveerde en de club kwam in lastige financiële situaties terecht. Als gevolg daarvan werd de contributie verhoogd wat het vertrek van veel leden naar andere verenigingen inleidde en Eemland onaantrekkelijk maakte voor buitenstaanders.

 

ClubSupport

Maar er kwam hulp in de vorm van Rabo ClubSupport. Voorzitter Gert-Jan Nederend: ‘Dankzij de Raboverenigingsondersteuning in samenwerking met  NOC*NSF kregen wij de gelegenheid de problemen structureel aan te pakken.’ Met die clubsupport streeft Rabobank ernaar om clubs als WV Eemland nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk vlak, maar ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Daarvoor is wel nodig dat naast een stijging van het aantal leden er een volle kalender is met veel activiteiten. Een vereniging moet daarbij ook buiten de eigen kring durven kijken.

Voor Eemland houdt dit in dat er ook ruimte moet zijn voor recreatieve fietsers. Daarvoor is, buiten een financieel gezonde basis, een aantrekkelijk clubhuis nodig met verschillende faciliteiten. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft Eemland vier commissies – voor sponsoring, communicatie, activiteiten en accommodatie – ingesteld, die toekomstplannen maken en werken naar een stabiele en robuuste basis voor de vereniging.

Zo heeft de commissie voor sponsoring als kernpunt het realiseren van een groter en actiever netwerk. De commissie communicatie hoopt vooral meer mensen, zowel jong als oud, aan te kunnen spreken. Het doel van de activiteitencommissie is om een ledengroei te realiseren en de commissie aangaande de accommodatie heeft als speerpunt het restylen van het clubhuis en de omgeving.

 

Plezier in fietsen

Volgens Nederend moet Eemland weer een plek zijn voor wedstrijdfietsers van alle niveaus, van jong tot oud. ‘Een leven lang met plezier (wedstrijd) fietsen is ons motto.’ De groep nieuwelingen en junioren uit de regio is ook weer groeiende. ‘Plezier in fietsen en jezelf ontwikkelen staat centraal. Dit heeft een aanzuigende werking.’

Er melden zich steeds meer wedstrijdfietsers bij Eemland die snel stappen maken in hun ontwikkeling en hoewel er op dit moment geen elite/belofteploeg is, is dat wel het plan. ‘We zijn bezig om weer een elite/beloftenploeg op te zetten zodat renners vanaf 2022 ook in het shirt van WV Eemland weer elite/beloftenkoersen kunnen rijden.’

Mag de buitenwereld verwachtingen hebben met betrekking tot de nieuwe lichting nieuwelingen en junioren bij Eemland? Nederend tempert de verwachtingen wat. ‘Het belangrijkste is dat ze het plezier in competitief fietsen vasthouden en zich verder ontwikkelen. In deze groep zitten verschillende talenten die het in zich hebben om bij de elite/beloften in de clubcompetitie goed mee te doen. Voor een enkeling is een landelijke selectieteam of profteam misschien haalbaar.’