Een familieclub met een scherp prestatief randje

Tennis Robert Jan van der Horst

‘Een familieclub met een sterk prestatief randje.’ Zo profileert voorzitter Rutger Oudejans de Baarnse Lawn Tennis Club (BLTC) het liefst. Nog harder dan het landelijk gemiddelde, steeg het ledental aan de Bosbadlaan: van een voorzichtige veertig nieuwe leden netto in 2020, naar 38 alleen al in januari en februari van dit jaar, zonder afmeldingen. Als een van de weinige tennisverenigingen in Nederland kon bij ‘de Baarnsche’, zoals de club in het verleden liefkozend werd genoemd, volop worden gespeeld. Terwijl het ledental dus sterk toenam.

Oudejans, sinds 2018 preses van BLTC en daarvoor een aantal jaren Lid & Hoofd van de Technische Commissie, prijst zich gelukkig. ‘Tennis blijkt de ideale sport’, kopte dagblad Het Parool eind vorig jaar. De krant signaleerde toen al een sterke ledenaanwas bij de bond en diverse clubs. Een waarheid als een koe.

 

Padel

Ook aan BLTC ging de landelijke trend niet voorbij en groeit in de tijd van de huidige pandemie uit z’n jasje. Het wil dan ook uitbreiden. De tien tennis(gravel)banen zijn vooralsnog toereikend, maar de snel groeiende tak van sport padel verheugt zich in een toenemende populariteit. Oudejans: ‘Droom is twee banen erbij, maar met één baan erbij maken we al een goed stap, liefst op niet al te lange termijn. Maar aangezien we prachtig zijn gelegen in de bossen, zal er iets moeten wijken.’

Bomen dus. ‘En daar zijn vergunningen voor nodig. Ik tennis zelf graag, maar ben padel – wordt gespeeld in een begrensde ruimte en is een mix tussen tennis en squash – er met veel plezier bij gaan doen; het is een verslavende sport.’ Een termijn durft Oudejans (52) overigens niet te plakken op de expansie van het lommerrijk gelegen complex.

 

Nuance

Het lijkt niet op te kunnen voor BLTC, maar Oudejans is de eerste om enige nuance aan te brengen in het succesverhaal. ‘We leven in een moeilijke tijd. Mensen hebben tennis ontdekt om er toch nog even uit te kunnen, mogelijk niet uit luxe. De anderhalve meter afstand past perfect in onze sport. Maar de clubhuizen blijven, behoudens een korte openstelling vorig jaar zomer, dicht. Dat heeft financiële gevolgen voor BLTC, maar bovenal voor Ohran, de pachter van ons clubhuis. Hij is al 15 jaar hét gezicht van onze vereniging. Het is zijn broodwinning die in gevaar komt. We leven met hem mee en steunen Ohran waar het kan.’

De coronacrisis evenwel heeft bij BLTC het beste naar boven gebracht in is creatief geworden in het vinden van oplossingen. Zo schoot de techniek en digitale snelweg te hulp bij het reserveren van speeltijd. ‘Door overheidsmaatregelen moet zoveel mogelijk persoonlijk contact met meerdere mensen worden vermeden. Dat betekende voor onze leden dat je niet zomaar naar de baan kunt komen om te spelen en af te hangen. Het reserveren van speeltijd gebeurt nu digitaal via een app. Een geweldige uitvinding. In het begin dachten we dat het wellicht problemen zou opleveren voor onze wat oudere leden, maar het blijkt dat zo’n tachtig procent van alle leden er nu al gebruik van maakt. Wat bij ons, het bestuur, de vraag oproept wat andere toepassingen zouden kunnen zijn van deze app. Denk aan de nieuwsbrief of de website.’

 

Tennis: groei ondanks of dankzij corona?

Het afgelopen (corona)jaar is er een mooie groei geweest van het aantal tennisleden in de regio Utrecht. Is dat ondanks of dankzij de coronacrisis? U mag het zeggen. Het aantal leden van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) steeg in onze regio van 49.353 (peildatum 1 februari 2020) naar ruim 52.526 (peildatum 1 februari 2021). Dat is een stijging van 6,4% ten opzichte van 2019. In 2018 was er nog een daling van 3.6%.

Landelijk ligt de groei op 5,6% (meting 1 februari 2021). Na 15 jaar dalende ledenaantallen, is de negatieve trend doorbroken. De tennisbond noteerde een stijging met 5,6% ten opzichte van 1 februari 2019  met 27.000 leden; deze stijging betreft zowel senioren als jeugd. Tennis is met ruim 565.000 leden de tweede sport van Nederland.

In de regio Utrecht zijn wat ledenaanwas betreft opmerkelijke cijfers te zien bij SV Kampong Tennis met 506 leden op 1 februari 2020 tegen 714 op 1 februari 2021. TV Zwaluwen Utrecht noteerde 182 leden op 1 februari 2020 tegen 272 leden op 1 februari 2021 en heeft een ledenstop bij de jeugd. TC Bilthoven zag een groei van 779 naar 883 leden (peildatum 1 februari 2021), een plus van ruim 13%. 

De positieve wending zette zich in de zomer van 2020 in, landelijk gezien. Slechts twee regio’s lieten een kleine krimp zien. Volgens de KNLTB is de sport tijdens de coronapandemie door veel mensen ontdekt omdat die na het lange thuiszitten graag wilden sporten en bewegen, vooral buiten. Tennis bleef, ondanks alle maatregelen, het hele jaar door mogelijk. Bij singlepartijen was de 1,5 metermaatregelen prima uitvoerbaar. Dubbelpartijen waren toegestaan als de spelers op één adres woonden. De KNLTB lanceerde in 2020, net als in 2019, het ZomerChallenge-lidmaatschap (drie maanden tennis zonder verdere verplichtingen). Dat was, gezien de cijfers, een groot succes. De Challenge trok ongeveer 18.000 deelnemers (2500 in 2019) bij 550 deelnemende verenigingen (150 in 2019). Ruim 35% bleef lid, volgens de Bond. Ook kwamen er veel reguliere leden bij. 

 

Doorgaan

Dat BLTC bijna het hele jaar heeft kunnen doorspelen, heeft het mede te maken met de bodemgesteldheid in de bosrijke omgeving waarop het speelt. Door de zanderige ondergrond en een goed drainagesysteem loopt regenwater snel weg. ‘Na een forse bui kun je bij ons na een paar uur al weer spelen’, verzekert Oudejans. ‘Dat is op andere banen en bij andere clubs wel anders.’

Van een winterslaap of winterstop was dus geen sprake bij BLTC. Langzaamaan echter kijkt de club verder vooruit. Twee weken trok de club eind februari uit om groot onderhoud aan de banen te plegen en deze speelklaar te maken voor de zomer. Vanaf half maart kan er weer volop worden gespeeld. Tegenvaller voor de club ‘met het sterke prestatieve randje’ is wellicht het recente bericht dat de voorjaarscompetities tot nader order zijn uitgesteld? ‘Dat is inmiddels een feit, tot begin mei in ieder geval’, is Oudejans beslist, ‘het betekent alleen dat we wat later beginnen en wachten verdere berichtgeving daaromtrent af.’

 

Eredivisie

Oudejans spreekt wel de hoop uit dat de competitie van het hoogste gemengd-dubbelteam, dat dit jaar op het hoogste nationale niveau uitkomt, onaangetast blijft. Het zou de spreekwoordelijke kers op de taart zijn. De eredivisie start – vooralsnog onveranderd – op 22 mei en telt zeven speelrondes.

De ‘familiaire kant’ van BLTC uit zich dan weer in de grote deelname van de leden aan de vrijdagavondcompetitie, waaraan doorgaans een grote gezelligheidsfactor wordt toegekend. Voorzitter Rutger Oudejans: ‘Aan alle mogelijke competities nemen in totaal 57 teams (35 senioren, 13 jeugd en 9 padel) deel. Naar schatting 350 deelnemers. Dat betekent dat zo’n 35% van onze leden in competitieverband actief is. Het zegt veel over de vitaliteit van onze vereniging.’