‘Er is meer te beleven bij een vereniging dan de sport zelf’ 

Overig nieuws Redactie

Actief blijven door je als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij een sportvereniging en daarmee jezelf en andere 55-plussers helpen sociaal actief te blijven. Dat is het doel van De Derde Helft, een maatschappelijk project dat het Ouderenfonds als interventie project tegen eenzaamheid onder ouderen startte. Omni-sportvereniging usv Hercules uit Utrecht laat er geen gras over groeien en is al vanaf dag één enthousiast.

Algemeen voorzitter Fons Visser van Hercules benaderde drie maanden geleden het Nationaal Ouderenfonds met de vraag of zijn vereniging in aanmerking kon komen voor een project van het Ouderenfonds. Gelet op ligging van Hercules en het feit dat bij de club kunstgrasvelden, tennisbanen en een sporthal aanwezig zijn, stelde landelijk projectleider Johan Annema van het Ouderenfonds Visser voor met De Derde Helft aan de slag te gaan. Dat project lag toen nog op de tekentafel.

Hercules organiseerde vervolgens in mei een bijeenkomst voor bewoners en maatschappelijke organisaties uit Utrecht Noord-Oost (o.a. wijkcomité Noord-Oost, Beter Thuis, SportUtrecht en de Vrijwilligerscentrale). Dit heeft creatieve ideeën opgeleverd voor de invulling van het project De Derde Helft bij de vereniging. Er bleek vooral veel behoefte te zijn aan beweging. Van een aantal culturele activiteiten zonder al te veel beweging zei een buurtbewoonster: ‘Dat kunnen we thuis ook wel.’ Oud-Hollandse spelletjes waren daarentegen wel in trek, evenals themasessies over voeding en zingeving. Een aantal aanwezigen gaf meteen te kennen belangstelling te hebben voor de ouderencommissie bij Hercules, het noodzakelijke groepje mensen dat de uitvoering van De Derde Helft voor haar rekening neemt.

Op 10 juli was de officiële aftrap bij de Utrechtse sportvereniging, die met activiteiten liet zien dat er meer te beleven is bij een sportvereniging dan alleen maar de sport zelf. De aftrap werd goed bezocht door buurtbewoners.

 

Ontmoetingsplaats

Meerdere verenigingen in Nederland zijn geïnteresseerd in het uitrollen van De Derde Helft in de eigen sportkantine. Hierbij vormt de sportkantine de ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt, waar zij anderen ontmoeten en niet alleen deelnemers, maar ook organisator van activiteiten kunnen zijn. Hoewel de activiteiten plaats gaan vinden in de sportkantine, hoeven de activiteiten juist niet sportief van aard te zijn. Van puzzelmiddag tot literatuuractiviteiten en van Oud-Hollandse spellen tot stijldansen, alles is mogelijk.

Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds, laat weten: ‘De meeste sportkantines zijn heel geschikt voor activiteiten, omdat alle faciliteiten aanwezig zijn. Je kan naar buiten, er zijn sport- en beweegmogelijkheden. Bovendien kan de accommodatie overdag intensiever gebruikt worden door deze ouderen die je op deze manier ook bij de vereniging betrekt. Dat zorgt voor competenties, maar ook voor nieuwe ideeën en helpende handen.’

Visser besluit: ‘Blijf niet thuis, kom uit die stoel en ga bewegen’.