Extra noodsteun voor Utrechtse sportclubs

Beleid Redactie

De gemeente Utrecht maakt vandaag bekend sportclubs tegemoet te komen die financiële schade hebben opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Met deze steunmaatregelen kunnen de sportclubs doorgaan met hun (herziene) activiteiten. Zo wil Utrecht het sportaanbod in alle wijken zoveel mogelijk behouden. De gemeente bood in het voorjaar sportclubs al eerder noodsteun door de kosten voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties niet in rekening te brengen.

Veel sportclubs hebben te maken met het langdurig wegvallen van inkomsten, door het moeten staken van activiteiten of deze maar in beperkte mate door te laten gaan. Maarten van Ooijen, wethouder sport: ‘Sinds de komst van het coronavirus hebben sportclubs het moeilijk. Denk aan binnensportactiviteiten die buiten moeten plaatsvinden of het stilleggen van de competitie en trainingen voor volwassenen. Clubs hebben grote zorgen over hun voortbestaan. Sport brengt plezier, brengt mensen bij elkaar, helpt talenten te ontwikkelen en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. En vooral in deze moeilijk tijd biedt sport mensen afleiding en ontspanning. Daarom willen we de sportclubs noodsteun bieden.’

De noodsteun die nu beschikbaar komt voor sportclubs is verdeeld over drie mogelijkheden:

– Vanuit het Utrechtse Sportakkoord is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de kosten om veilig en verantwoord te kunnen sporten, zoals voor bewegwijzering en desinfectiemiddelen;

– De mogelijkheid om voor de nieuwe periode waarover de huurkosten voor het gebruik van de sportaccommodatie in rekening worden gebracht een aanvraag te doen om deze kwijt te schelden;

– Een subsidieaanvraag te doen voor financiële steun om de liquiditeit van de sportclub voldoende op orde te houden, zodat zij overeind kunnen blijven

 

Sportclubs met gemeentelijke steun
De noodsteun is in eerste instantie gericht op sportclubs die al (deels) afhankelijk zijn van gemeentelijke steun: ze maken gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie tegen een gereduceerd tarief, ontvangen subsidie, krijgen ondersteuning door SportUtrecht of hebben een buurtsportcoach toegekend gekregen. Daarnaast kan het college een uitzondering maken voor sportaanbieders die essentieel onderdeel uitmaken van de Utrechtse sportinfrastructuur. De noodsteun kan aangevraagd worden als de verschillende Rijksregelingen onvoldoende zijn om de sportclub overeind te kunnen houden.

De noodsteun is een uitwerking van de financiële ondersteuning voor essentiële voorzieningen die in de kaderbrief aan de gemeenteraad is gestuurd, en die verder is uitgewerkt in de programmabegroting 2021.

 

Wanneer is een sportaanbieder een sportclub
Een sportaanbieder wordt als sportclub gezien als deze geen winst maakt tenzij de winst ten goede komt aan de kernactiviteit van de organisatie. Het kan een vereniging zijn, een stichting, of andere rechtspersoon of natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten. De activiteiten stimuleren behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting, en worden voornamelijk georganiseerd op vrijwillige basis.