FC Utrecht mag door met aanleg trainingscomplex

Voetbal Robert Jan van der Horst

Voetbalclub FC Utrecht mag, op eigen risico, starten met de bouw van een tijdelijk gebouw en de aanleg van drie trainingsvelden voor een nieuw trainingscomplex op sportpark Overvecht-Noord in Utrecht waar ook zaterdagclub EDO is gevestigd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland op vrijdag 5 maart bepaald. ‘We zijn vanzelfsprekend teleurgesteld met deze uitspraak’, houdt EDO-voorzitter van de zaterdagclub Frits de Ru het kort. 'Er is ook geen beroep mogelijk. We wachten nu maar op de presentatie van de plannen van de gemeente. Dat is op 15 maart.’

Op 26 februari eiste voetbalvereniging EDO in een spoedzitting bij de voorzieningenrechter dat FC Utrecht, dat nu nog traint op sportpark Zoudenbalch nabij stadion Galgenwaard, met onmiddellijke ingang zou stoppen met de werkzaamheden voor de aanleg van een trainingscomplex op Overvecht-Noord. Naast FC Utrecht (voor een periode van tien jaar) komt ook de Utrechtse Rashonden Vereniging naar de Manitobadreef. Het betrekt daar één veld en de voormalige kantine van HMS die al gebruiksklaar wordt gemaakt.

De voorzieningenrechter, zo is te lezen in de uitspraak, kan niet bepalen hoe de velden op het sportpark Overvecht-Noord het beste verdeeld kunnen worden tussen de verschillende gebruikers. Dat is aan de gemeente als grondeigenaar en dat gebeurt ieder jaar via de gebruikersovereenkomsten. Ook de eventuele komst van de Utrechtse Rashondenvereniging valt daaronder. Als over de verdeling een geschil ontstaat is dat bovendien iets voor de civiele rechter en niet voor de bestuursrechter. De voorzieningenrechter beschikt niet over de gebruikersovereenkomst van EDO. Dat die overeenkomst op voorhand in de weg staat aan de plannen van FC Utrecht is daarom niet duidelijk.

De conclusie van de voorzieningenrechter is dat het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Utrecht op een aantal punten nog zaken beter moet onderbouwen en motiveren, maar dat de verleende omgevingsvergunningen naar verwachting in stand kunnen blijven. Bij die uitkomst moet het belang van FC Utrecht nu zwaarder wegen. De verzoeken om voorlopige voorziening worden dan ook afgewezen. FC Utrecht mag met de bouw beginnen.

Daarbij merkt de voorzieningenrechter wel op dat de profclub dit op eigen risico doet. Het kan immers zijn dat het college bij de beslissing op de bezwaren alsnog tot de conclusie komt dat de omgevingsvergunningen niet in stand kunnen blijven. En het kan ook zijn dat de rechtbank de verleende omgevingsvergunningen in een latere beroepsprocedure alsnog vernietigt. Het risico is, dat wat dan al gebouwd is weer moet worden afgebroken.

Op Overvecht-Noord hebben ook de inliners van Utrecht Disaster (overdekte hal) en de Tennis Academy (twee velden) een plek.