Financiële schade sportwereld zeer groot

Overig nieuws Redactie

De sportwereld, bij monde van de verschillende bonden, schat op dit moment de negatieve financiële impact van de genomen maatregelen voor de Nederlandse sportsector op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. NOC*NSF doet met en namens de Nederlandse sportsector een oproep aan het kabinet om samen met de sport wat te doen aan de consequenties voor de sportwereld en hier een noodfonds voor in te richten. Zodat de sport ook in de toekomst haar unieke maatschappelijke rol in Nederland kan blijven vervullen.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF: ‘Het onvoorstelbare gebeurt. Nederland komt tot stilstand om met elkaar de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk af te remmen. Ik ben er trots op hoe de Nederlandse sportwereld van topsporter tot de vrijwilligers rondom het velden, daar hun bijdragen aan leveren. Binnen de sport zullen we met elkaar solidair zijn en de schade zo veel mogelijk samen opvangen.’

Een uiteenzetting van de financiële schade is hier te lezen.