‘Flexibiliteit van de leden is een compliment waard’

Kunstrijden Robert Jan van der Horst

De positieve kant van de coronapandemie? Goed dat we er naar vragen, zegt KVM on Ice-penningmeester Femi van Halen dankbaar. Vervolgens somt ze op: ‘De flexibiliteit van de leden is een compliment waard. Verder dat mensen die spontaan aangeboden hebben om te helpen en voor de Grote Clubactie hebben we twintig procent meer loten verkocht.’

Femi van Halen. Foto: Piet van Es

Van Halen hoefde niet zo lang na te denken over de positieve keerzijde van het vermaledijde virus dat de wereld al ruim negen maanden in de greep heeft. En dat deed ze ook niet met haar man Peter Murk (geen familie van het Utrechtse horecageslacht) toen ruim zestien jaar geleden een heel andere vraag actueel werd. Haar oudste dochter Dominique (nu 26) deed aan kunstschaatsen – niet te verwarren met het zwaaien en zwieren van het figuurschaatsen – en met haar wilden ook wel andere leden van Utrechtse Kunstrijclub UKC aan wedstrijden deelnemen dan wel meer prestatief deze tak van de schaatssport beoefenen. ‘Toen hebben we met een aantal ouders medio 2004 Kunstschaats Vereniging Midden-Nederland (KVM on Ice) opgericht.’ Of Femi zelf aan kunstrijden heeft gedaan? ‘Nee, ik ben er door mijn dochter ingerold.’

 

Wachtlijst

Met succes. De vereniging telt nu zo’n 180 leden, van wie slechts twee van het mannelijke geslacht, en heeft zelfs een wachtlijst. ‘Maar door de corona kunnen we op dit moment geen nieuwe leden aannemen’, klinkt het realistisch uit de mond van Van Halen. ‘De bovengrens wat het aantal leden betreft is bij ons 200. Meer kunnen we er echt niet kwijt.’

Dat heeft alles te maken met de beschikbare ijstijd op De Vechtsebanen, gelegen in de Utrechtse wijk Overvecht. ‘Het is ieder jaar weer knokken om de uren dat er ijs beschikbaar is. We zijn nu al vier avonden in de week aan het kunstrijden. Diezelfde vraag naar ijs heeft het ijshockey, shorttrack, figuurschaatsen en curling. Al zolang ik me kan herinneren wordt er gesproken over een extra ijsvloer. Die zou dan binnen de ovaal van de buitenbaan aangelegd moeten worden, maar volgens mij blijft het bij plannen. Dan nog is de vraag of we willen uitbreiden. Of we niet tevreden moeten zijn met de organisatie die we nu hebben.’

 

Eindshow

Het zijn vragen die later beantwoord moeten worden. Voor nu is er de realiteit van het coronavirus. De eerste golf viel zo ongeveer samen met het eind van het seizoen, eind maart 2020, voor KVM on Ice, waar uitsluitend de disciplines solorijden en showrijden worden beoefend. ‘Daar hebben we dus niet zoveel last van gehad. Behalve dan dat we onze jaarlijkse Eindshow, het aansprekende slotstuk van ons seizoen, hebben moeten annuleren. Dat was wel ontzettend jammer. Ook die van 2021 gaat niet door. Met pijn in het hart hebben we die beslissing moeten nemen. Maar ja, waar raak je 500 toeschouwers kwijt, waar er maar dertig mogen komen? Kun je tegen de ene ouder zeggen ‘jij mag wel’ en tegen de ander ‘jij niet’? Dat is geen doen.’

Het KVM Open, een jaarlijks evenement waaraan ook andere verenigingen deel kunnen nemen, ging eveneens niet door. Van Halem, wiens dochter Myrthe (20) meedoet aan wedstrijden kunstschaatsen: ‘Wat we wel jammer vonden aan de afgelasting van de Eindshow was dat we geen beroep hoefden te doen op de pakjes van de KRC Rolling, de kunstrolschaatsclub uit Nieuwegein. Daar hebben we een soort samenwerking mee. En zij maken voor hún Kerstshow altijd zulke mooie pakjes. Echt vakwerk. Die kunnen wij dan overnemen, daar verheugden we ons altijd op. Jammer dat we dat zijn misgelopen.’

 

Flexibiliteit

Financieel viel de schade nog wel mee voor KVM on Ice. Het zomerseizoen viel weliswaar in het water, maar dat kostte de club niets. Er viel geen rekening voor het in die periode al gereserveerde, en later dus afbestelde, ijs op de mat. Maar de twee golf zorgde voor meer problemen. ‘Omdat we vanaf september gaandeweg steeds met andere maatregelen werden geconfronteerd’, aldus Van Halem (57), in het dagelijks leven werkzaam voor de gemeente Utrecht. ‘Dat betekende onder meer dat trainingsgroepen opnieuw moesten worden ingedeeld. Leden gingen van een avondtraining naar een training op zaterdagochtend om acht uur. Dat is niet voor iedereen even prettig natuurlijk. Maar daar kwam toch de flexibiliteit van onze leden naar boven. Iedereen begreep het ook wel.’

De meeste moeite met de maatregelen vanwege het virus hadden ouders van ijsdansende kinderen. Zij moesten hun kroost bij de ingang van de ijsbaan afzetten, mochten niet mee de hal in om te kijken. Ze werden opgehaald door trainers of vrijwilligers. ‘Voor de vaders en moeders natuurlijk de vraag wat er verder met hun kinderen gebeurde. Dat hebben we enigszins kunnen ondervangen door video’s te maken van de training en die te delen. Ook hebben we een aparte app-groep in het leven geroepen. Ik merk wel dat er veel gebruik van wordt gemaakt, maar we missen toch wel dat je na de training nog even een warme chocomel met elkaar kunt drinken in het restaurantgedeelte van de baan. Als nu de training is afgelopen, is het hup naar huis.’

 

Financieel

In tegenstelling tot veel andere sportclubs in stad en regio hoefde KVM on Ice geen beroep te doen op financiële compensaties en/of regelingen vanuit de (lokale) overheid. ‘We wílden er ook geen aanspraak op maken, dus ik heb me er niet eens in verdiept. De club heeft behoorlijke reserves en we zijn de mening toegedaan dat als het niet nodig is dat het dan ook niet hoeft.’

Het aantal aanvragen voor demonstraties is eveneens teruggelopen, maar het trainen gaat onverminderd door. Penningmeester Femi van Halen: ‘In groepjes van vier, het is passen en meten. We houden ons aan alle maatregelen, hoe moeilijk dat soms is. Tot 12 jaar bijvoorbeeld bleven alle trainingsgroepen hetzelfde, maar die van 12-18 jaar en 18+ hebben we allemaal opnieuw moeten indelen. Het begrip daarvoor, en voor alle andere maatregelen, was gelukkig groot. Ook het onderlinge contact tussen de sportverenigingen die gebruik maken van de hal verbeterde. We zoeken elkaar meer op. En dat de verkoop van loten voor de Grote Clubactie met twintig procent is toegenomen, geeft, denk ik, wel aan dat alle leden beseffen dat KVM on Ice een steuntje in de rug goed kan gebruiken.’