Mensen met een beperking goed uit de verf laten komen

Aangepast sporten Eddy Steenvoorden

Zaterdagochtend, voetbalvereniging DVSU. Kinderen en jongeren met een beperking zijn druk aan het trainen bij de afdeling Forza Friends van DVSU.

Roy neemt plaats achter de bal om op doel te schieten. Hij geniet met volle teugen bij Forza Friends, de afdeling voor de jeugd met beperkingen. ‘Ik ben het slot op de deur voor het doel. Het is leuk om met verschillende soorten kinderen samen te spelen, de een heeft een verstandelijke beperking, de ander een lichamelijke. Dat loopt heel goed.’

Op het trainingsveld lopen vandaag ook Els Duijn en Femke Heijdemann rond. Tijdens hun werkbezoek herkennen ze veel spelers die via hen bij Forza Friends terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld vanuit scholen. Femke: ‘Het is superbelangrijk dat scholen inzien hoe belangrijk sporten is voor leerlingen met een beperking.

Het belang gaat verder dan alleen bewegen, de spelers vinden hier ook sociale contacten.’ Het aantal sportaanbieders met een specifiek aanbod voor mensen met een beperking groeit, Utrecht telt er inmiddels bijna veertig. Verenigingen met plannen kunnen aankloppen bij de VSU, die hen in contact brengt met de consulenten. Als verbindende schakels tussen vraag en aanbod kunnen zij maatwerk leveren, zegt Els.

‘Wij vertalen de beperking naar sport- en bewegingsmogelijkheden. Alles moet kloppen wanneer iemand gaat sporten, dus goed overleg met ouders en sportaanbieders is essentieel. Ook de voorwaarden om te kunnen sporten moeten gerealiseerd worden, denk dan aan vervoer, financiën en als het nodig is ook hulpmiddelen. Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben we goed zicht op de mogelijkheden.’

Henk Jan Vos is drijvende kracht achter de bloeiende afdeling g-jeugd bij DVSU. De sleutels tot het succes? Hij weet ze in een mum van  tijd op te sommen: een omheind veld dat de spelers een veilig gevoel geeft, voldoende begeleiding, een goed ingericht bestuur, een helder pedagogisch klimaat, intensief contact met de consulenten aangepast sporten, met name over nieuwe leden. ‘En kampioen worden is niet ons hoogste doel, spelers enthousiasmeren wel.’
Liefde en passie
Nieuwe kinderen komen bij Forza Friends zowel binnen via het sportloket als het Special Heroesproject. Henk Jan geeft zelf clinics op scholen om leerlingen een voorproefje te geven van g-voetbal. ‘Dat doe ik met liefde en passie, het is mooi wanneer mede door jouw inspanningen mensen met een beperking goed uit de verf komen.’

Het uiteindelijke doel is voor alle drie hetzelfde: mensen met een beperking, jong of oud, helpen in beweging te komen en het liefst te blijven. Femke: ‘Het is geweldig om hier te komen en de kinderen in actie te zien en plezier te zien hebben.’ Els beaamt dat direct: ‘Sport is een mooi middel om hen verder te helpen en daar doen we het tenslotte allemaal voor.’

Bekijk het sportaanbod voor mensen met een beperking op sportstad-utrecht.nl/aangepastsporten

 

 

Sportloket
Els Duijn en Femke Heijdemann werken als consulent aangepast sporten voor het sportloket. Het sportloket ondersteunt mensen met een beperking in Utrecht (en omgeving) die vragen hebben over sporten en bewegen. De vragen kunnen ook komen via onder meer buurtteams, ziekenhuizen en scholen voor speciaal onderwijs. Femke is tevens combinatiefunctionaris Special Heroes: een landelijk
sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs.

De consulenten werken nauw met elkaar samen onder de noemer van Sport op Maat. In dit netwerk zijn zorgaanbieders vertegenwoordigd die iets doen met sport voor mensen met een beperking. Deelnemers zijn onder meer de VSU, Harten voor Sport,
De Wilg, Reinaerde, Abrona, De Hoogstraat en Special Heroes.