Geen roeibaan in De Uithof

Roeien Pim van Esschoten

In de toekomstige plannen voor het Science Park Utrecht is geen ruimte voor een roeibaan. De Utrechtse roeiverenigingen, met name Orca en Triton, hadden hun hoop gevestigd op een nieuwe roeibaan op De Uithof, vooral voor de toproeiers van beide studentenverenigingen. Volgens Cor Jansen, directeur communicatie van de Universiteit Utrecht, blijkt uit de jongste studies dat de ruimtelijke inpassing van een roeibaan onhaalbaar is.

Bij de roeiverenigingen wordt met teleurstelling gereageerd.

‘Dit komt uit de lucht vallen,’ zegt praeses Puck Kole van Triton. Ook voorzitter Bram Kleinhout van Orca heeft nog niet vanuit de UU zelf van de afwijzing gehoord.

‘Dat het niet doorgaat is heel vervelend. We kunnen nu weinig kanten op. De Uithof zou de ideale plek zijn. Dicht bij de universiteit, zo uit de collegebanken de boot in. Echt, het zou perfect zijn geweest.’

De drie Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking roeien sinds jaar en dag op het Merwedekanaal, dat echter steeds drukker bevaren wordt en dus steeds minder ruimte biedt voor het roeien. In een ver verleden werd gedacht
aan een roeibaan bij de Haarrijnse Plas en later Polder Rijnenburg. Beide locaties vielen echter af.

Eind vorig jaar leek er alsnog een doorbraak te komen, toen het college van bestuur van de UU een haalbaarheidsonderzoek toezegde naar de mogelijke komst van een roeibaan in De Uithof. Orca en Triton namen zitting in een werkgroep, die vele varianten tegen het licht hield.

Uiteindelijk bleef een variant over met een roeibaan van twee kilometer lang en zo’n 45 meter breed aan de zuidkant van De Uithof. ‘De totale strook was echter honderd meter breed, omdat je het ook hebt over twee fietspaden langs de baan en met de uitgegraven grond zou een talud moeten worden aangebracht tussen Amelisweerd en de roeibaan. We hebben er heel serieus naar gekeken, we wilden het wél voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk bleek het niet inpasbaar.’

De plannen voor het Science Park Utrecht hebben overigens ook gevolgen voor sportcentrum Olympos. De sporthallen
langs de A28 zouden moeten verdwijnen. In het centrum van het universiteitsterrein zou dan een nieuw sportcomplex met sporthallen moeten verrijzen.


 Wil je dit artikel nog eens rustig op papier nalezen of delen met collega’s, familie, vrienden, kennissen en buren? Bestel deze editie!