Geheimen van Japanse krijgskunst aikido ontrafeld

Aikido Sportboek en -film recensie Redactie

De Japanse krijgskunst aikido is een combinatie van zelfverdedigingssysteem, bewegingsleer en een methode om tot ‘harmonieuze gezondheid en levensstijl te komen’. Dat vindt Peter van Lier uit Bodegraven die na een ‘zoektocht’ van 18 jaar zijn pad naar deze harmonie in het hart van de sport nauwgezet heeft beschreven in de vorm van een scriptie. In bijna 100 pagina’s doet de 54-jarige hoofdinstructeur van Aikido Het Groene Hart verslag van zijn reis en vertelt open hoe ingrijpend hij veranderd is.

Die fundamentele innerlijke verandering is ook de bedoeling, want aikido moet leiden tot zelfontplooiing en kennis van ‘het Zelf’, maar dit pad is niet voor iedereen even goed begaanbaar. Van Lier neemt de lezer mee op zijn weg naar zelfinzicht en hoe aikido hem daarbij geholpen heeft.

Aikido is de jongste traditionele krijgskunst, ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). Het gaat bij deze tak binnen de Oosterse vechtkunsten om het controleren en neutraliseren van de aanval en niet om het leren uitschakelen van de tegenstander (of is het een medestander?). Aikido kent geen aanvalstechnieken zoals andere krijgskunsten die kennen. De confrontatie met de partner wordt dan ook niet gezocht. Dit vraagt om discipline en nieuwe inzichten. Zo train je je lichaam om jezelf te overwinnen, niet de ander. Dit is de moeilijkste, maar ook belangrijkste uitdaging om tot volledige zelfkennis te komen. Van Lier stelt: ‘Je gaat op diepere lagen bij jezelf uitkomen.’

 

Oude Grieken

De auteur geeft inzicht in hoe ‘ongelooflijk mooi en diep’ deze krijgskunst is. Het doel van de scriptie is om met behulp van 16 vaardigheden een versnelde ontwikkeling van het aikido groeipad te kunnen doormaken. Van Lier nam hiertoe vele literatuurbronnen tot zich, van het individuatieproces van Jung en universele wetten van Glaudemans via bio-energetica tot de filosofie en deugden van de oude Grieken zoals Plato. Alle bronnen zijn, zoals het een scriptie betaamt, in een bijlage opgenomen, zodat de lezer zich ook verder kan verdiepen in de materie.

Naast deze studie hield hij een persoonlijk logboek bij waarin hij zijn vorderingen noteerde en de lezer inkijk geeft in zijn, soms zeer persoonlijke, ontwikkeling. Van Lier bleek steeds beter in staat het juiste voor zichzelf te kiezen en daarnaar te handelen.

 

Stijl

Na de vierde dan is het technische gedeelte van de opleiding afgerond en mag een aikidoka een eigen stijl ontwikkelen. Van Lier volgt de Franse stijlleider Christian Tissier, die in de Nederlandse regio West onder Marc Jongsten valt (zesde dan). De zoektocht van Van Lier – en dus ook de weerslag daarvan in de scriptie – is geheel in lijn met deze richting van aikido. Zijn bevindingen zijn echter veel meer dan een beschrijving van een regionale uitwerking. Beoefenaars van aikido zullen veel herkennen in zijn ontwikkeling en houvast vinden in de richtlijnen en inzichten per dan-graad. In de kern ligt ook voor niet-aikidoka’s een duidelijk verhaal over persoonlijke groei en het maken van goede levenskeuzes.

Van Lier wil de lezers aanmoedigen niet ‘alleen’ het fysieke aspect van de sport te omarmen, maar vooral ook de innerlijke ontwikkelingsweg te volgen. Buiten de mat, in de echte wereld, kunnen dan de aangeleerde deugden van aikido -respect, compassie, oprechtheid, moed, integriteit, loyaliteit en eer- toegepast gaan worden.

 


Aikido als innerlijke ontwikkelingsweg
Het hart van de krijgskunst in relatie tot individuatie en Analytische Therapie

Auteur: Peter van Lier

Uitgever: Jungiaans Instituut

Paperback, 96 pagina’s plus bijlagen

EUR 24,95

 

Aikido Het Groene Hart heeft leslocaties in Kamerik, Vleuten, Wilnis, Woerden, Gorinchem en IJsselstein.