Helft van aantal sporters wil graag meer gaan sporten

Overig nieuws Redactie

De helft van de mensen die aan sport doen wil op korte termijn meer gaan sporten. Dat geldt ook voor mensen die recreatief bewegen. Een belangrijke stimulans om de stap te zetten naar meer sporten dan wel bewegen, is de aanwezigheid van lotgenoten. Dit concludeert het Mulier Instituut.

Het Utrechtse instituut onderzocht welke stappen mensen maken naar meer sporten of bewegen. Van de mensen die graag meer willen sporten dan wel recreatief bewegen verklaart veertig procent er belang aan te hechten dat samen met anderen te doen. Een kwart heeft baat bij begeleiding of introductie.

Vanuit het perspectief van sportstimulering is het volgens het Mulier Instituut ‘zorgelijk dat, van de mensen die nu niet of nauwelijks sporten of bewegen, de intentie om te gaan sporten of bewegen bescheiden is’. Als mensen zich op mogelijkheden oriënteren om (meer) te sporten en bewegen, dan doet de helft dat via internet (53%). 41 procent gaat bij bekenden te rade.

Het zijn vooral mensen die al sporten of recreatief bewegen die aangeven (meer) te willen sporten en bewegen. Daarbij is het wel de vraag in welke mate deze intenties worden gerealiseerd. Er is een groot verschil tussen intentie en gedrag. De groep die zegt door te zetten, ook als de sport- of beweegactiviteit wat anders loopt als gehoopt, is net zo groot is als de groep mensen die zegt snel af te haken als het minder goed gaat.