Helft gemeenten heeft onderhoud sportaccommodaties naar voren gehaald

Beleid Redactie

De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid heeft aanpassingen ondergaan als gevolg van de coronamaatregelen. Drie kwart van de gemeenten heeft de sportstimuleringsactiviteiten op een andere wijze vormgegeven en de helft van de gemeenten heeft vanwege de sluiting van sportaccommodaties het onderhoud naar voren gehaald. Vandaag bracht het Mulier Instituut deze onderzoeksresultaten naar buiten, als onderdeel van de CoronaMonitor die het voor het ministerie van VWS uitvoert.

Overigens was niet al het beleid ten tijde van de bevraging al uitgedacht en vastgelegd, maar waren wel eerste stappen gezet om te komen tot beleid en uitvoering dat past bij de ontstane situatie.

Het Mulier Instituut voerde deze ‘coronapeiling’ uit in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten in de periode 1 april tot en met 16 april. De online vragenlijst is bij 156 gemeenten ingevuld door de verantwoordelijke sportambtenaar. Hiermee is inzicht ontstaan in de wijze waarop in de beginfase na de aankondiging van de coronamaatregelen invulling is gegeven aan het gemeentelijk sportbeleid. De komende tijd vinden vervolgmetingen plaats om ontwikkelingen hierin te volgen.

 

Woerden

Uitbreiding sportzaal Essenlaan Woerden van start. Foto: Gemeente Woerden

In de gemeente Woerden wordt ook aan de sportaccommodaties gewerkt. Zo krijgt de gemeentelijke sportzaal aan de Essenlaan in Woerden de komende maanden een flinke opknapbeurt. Er komen extra kleedruimtes en douches en afzonderlijke ingangen voor leerlingen van verschillende leeftijden. Ook wordt het gebouw een stuk duurzamer. De sportzaal is de negende en laatste gemeentelijke sportzaal die onder handen wordt genomen. Overdag wordt de sportzaal gebruikt door basisscholen en voortgezet onderwijs (Futura College), ’s avonds maken (sport)verenigingen gebruik van de ruimtes. Bij de verbouwing wordt er rekening gehouden met deze verschillende groepen gebruikers. Eén zaaldeel wordt speciaal ingericht voor het basisonderwijs, het andere zaaldeel voor het voortgezet onderwijs. Door het aanbrengen van zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting wordt het gebouw bovendien een stuk duurzamer. De sportzaal gaat van het gas af en wordt (bijna) energieneutraal (label A++++). Wethouder Bolderdijk nam maandag 11 mei persoonlijk een kijkje op de bouw: ‘Het is even afzien, maar de sportzaal gaat er enorm op vooruit. Een ruimere entree, meer kleedkamers en douches en de inrichting wordt veel beter afgestemd op de verschillende gebruikers. Ook het binnenklimaat gaat er flink op vooruit. Vanaf oktober is het hier weer heel fijn sporten!’

 

Andere uitkomsten Mulier onderzoek

– Bij de helft van de gemeenten is besloten dat de subsidies voor sportstimuleringsorganisaties gewoon doorlopen. Geen enkele gemeente heeft aangegeven dat de subsidies voor sportstimuleringsorganisaties zijn stopgezet.

– In 72% van de gemeenten hebben verenigingen zich gemeld met problemen als gevolg van de coronamaatregelen. In twee derde van de gevallen betreft het problemen voortkomend uit de derving van inkomsten.

– In 39% van de gemeenten hebben één of meer verenigingen zich gemeld, omdat ze de huur niet kunnen voldoen.

– Zes op de tien gemeenten ervaren knelpunten in de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid als gevolg van de coronamaatregelen.

– Acht op de tien gemeenten zien de inkomsten dalen door de sluiting van sportaccommodaties.

– 73% van de gemeenten vindt het ten tijde van het onderzoek nog te vroeg om iets te zeggen over mogelijke bezuinigingen op het sportbeleid als gevolg van de coronacrisis.

 

Lees hier het gehele rapport.