Het gaat beter met de Utrechtse clubs

Overig nieuws Redactie Utrechtse Sportkrant

Uit de tweejaarlijkse VSU Sportvereniging Scan blijkt dat het beter gaat met de Utrechtse sportverenigingen. Ze hebben gemiddeld meer leden en het financiële resultaat is positiever dan twee jaar geleden. Ook hebben verenigingen meer interesse in maatschappelijke initiatieven zoals de gezonde sportkantine. Wel moet er blijvende aandacht zijn voor de wachtlijsten en het accommodatie tekort.

Verder blijkt dat bij slechts 9 procent van de verenigingen het ledental is gedaald. Bij ongeveer de helft van de vereniging is het ledental stabiel gebleven en bij 41 procent is het ledental gestegen. Dit betekent dat er gemiddeld meer leden per vereniging zijn. In 2010 was dit aantal nog 253, inmiddels is dat in 2016 321. Een logische trend gezien de bevolkingsgroei van Utrecht.

De groei van het ledental en het gemiddeld aantal leden houdt echter ook in dat meer verenigingen een ledenstop hebben ten opzichte van twee jaar geleden. Het aantal verenigingen met een wachtlijst groeit ook, maar minder hard ten opzichte van de verenigingen met een ledenstop. Er staan gemiddeld meer leden op de wachtlijst. De voornaamste reden voor een ledenstop is het tekort aan accommodatie. Met name in voetbal en hockey zijn de wachtlijsten een probleem.

De financiële positie wordt door het grootste deel (71%) van de verenigingen als (zeer) gezond omschreven. Zes procent van de verenigingen geeft aan dat het niet goed gaat met de financiële positie. Ten opzichte van 2014 hebben meer verenigingen jaarlijks een positief financieel resultaat.

Duurzaamheid is een interessant thema voor Utrechtse sportverenigingen. Veel verenigingen hebben hier al iets mee gedaan, voornamelijk tennisverenigingen; 64 verenigingen geven aan hier graag nog iets mee te willen doen. Dit zijn met name verenigingen die een eigen accommodatie en/of verenigingsruimte hebben of dit graag willen.

Eén op de drie verenigingen houdt zich bezig met speciaal aanbod voor bepaalde doelgroepen zoals lichamelijke beperking of 65-plussers. Ook één op de drie verenigingen houdt zich bezig met multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Meer dan de helft van de verenigingen houdt zich bezig met een veilig sportklimaat, met name door middel van een VOG en het opstellen van gedragsregels. Het aantal verenigingen met een vertrouwenscontactpersoon is toegenomen van 23 naar 30 procent. Tevens is het aantal verenigingen dat zich bezighoudt met de gezonde sportkantine is toegenomen van 14 naar 39 procent.

Zie ook: www.sportutrecht.nl