Hoe maak je sport weer leuk voor meiden?

Onderzoek Redactie

Voor jongeren tussen 12 en 18 geldt dat zij weer onder begeleiding buiten mogen gaan sporten, in hun eigen team, maar geen lichamelijk contact mogen hebben, er moet een minimale afstand gehouden worden van 1,5 meter. Jongens zullen eerder geneigd zijn aan deze voorwaarden te voldoen, zij zullen in deze leeftijdscategorie sneller hun weg naar hun sport terugvinden. Meisjes in de puberteit ontwikkelen namelijk andere interesses waardoor sport minder belangrijk lijkt te worden. Hoe krijg je ze toch weer aan het bewegen (na een sportloze periode)?

Volgens recent onderzoek van Kenniscentrum Sport en Bewegen is het ontbreken van plezier in sport vaak de voornaamste reden voor drop-out van de jonge meiden. De weg terug vinden naar sport blijkt zeer lastig en hier kan buurtsport een belangrijke rol spelen. Zij zijn laagdrempelig te bereiken en kennen de kinderen. Uit hun rijke ervaring is geput en deze groep adviseert:

1. Maak persoonlijk contact. Werk daarbij vraaggericht en geef ze eigenaarschap: laat ze meebeslissen en mee organiseren.

2. Sfeer, plezier en veiligheid moeten leidend zijn, niet de sport. Er moet dus ruimte zijn om ook te ontspannen/kletsen, de focus hoeft niet alleen op sport te liggen.

3. Maak gebruik van rolmodellen, bijvoorbeeld oudere meiden of buurtsportcoaches.

4. Samenwerking tussen buurtsportcoaches, scholen, jongerenwerk, sociaal wijkteam, GGD en gemeente is belangrijk.

Wanneer meiden zich betrokken voelen bij de sessies, plezier hebben, in een veilige omgeving kunnen bewegen en de buurtsportcoach zich faciliterend opstelt in plaats van instruerend, dan zullen de meiden terugkomen en ontstaat er een duurzame activiteit met deze groep.

 

Langzaam weer starten

De regie van de herstart rond jongerensport, in de vorm van training, ligt bij de gemeenten. Dat betekent dat er wellicht verschillen tussen de gemeenten in de uitvoering zullen ontstaan, maar dit accepteert de regering. Overal geldt dat de clubhuizen en kantines gesloten blijven en houdt men afstand van elkaar. En als de meiden dan straks weer aan het sporten zijn, geldt ook hier, zoals premier Rutte zei: ‘geen ouders langs de lijn, thuis douchen en verder je gezond verstand gebruiken.’