Hyenas FC heeft bestaansrecht glansrijk bewezen

Voetbal Robert Jan van der Horst

Het eerste succes voor Hyenas FC Is binnen. De nieuwbakken voetbalvereniging in Utrecht-Zuid begroette eind mei de eerste kampioen uit de nog jonge clubgeschiedenis. Het vierde elftal werd ongeslagen kampioen. Een titel die zelfs werd gevierd met een heuse balkonscene die door ruim 13.000 geïnteresseerden op Instagram werd bekeken.

Hyenas FC, opgericht op 26 mei 2021, was een initiatief van vijf vrienden die op hun eigen, originele manier, invulling wilden geven aan een voetbalclub. Zo kwam er een alternatief contributiestelsel, belangstellenden konden vriend of vriendin worden voor een minimaal bedrag en er werd eigenlijk uitsluitend voor de gezelligheid in KNVB-verband door het tweede, derde en vierde seniorenteam en de minstens zo belangrijke derde helft gespeeld.

En het werkte. Amper een jaar later is het ledental zo goed als verdubbeld: er komt komend seizoen een vrouwenteam en er worden met een Jongens O10 en O11 zelfs twee jeugdteams ingeschreven bij de KNVB. ‘Met de jeugd hebben we eigenlijk een andere afslag genomen’, aldus wedstrijdsecretaris en bestuurslid Timo Ballemans (31).

De eerste stap was namelijk het oprichten van de vereniging en alles wat daarbij komt kijken, waarna er tijd was om na te denken over de (nabije) toekomst. ‘De jeugdtak is een middel om in de wijk te integreren.’ Aanleiding voor die denkrichting was mede een bijeenkomst met de gemeente over het benutten van de veldencapaciteit in de stad in de toekomst. ‘Het vrouwenteam past dan weer in onze visie van een gezellige vereniging. Het geeft reuring en een aparte dynamiek’, aldus de medebestuursleden van Ballemans Daan Scholtens (27, Hoofd Sponsoring) en penningmeester Dennis van Sas (26).

Accommodaties

Niet alleen Hyenas FC groeit. Ook de stad Utrecht. Er komen, gerekend vanaf 2016, 80.000 inwoners bij. In 2030 zal de stad naar schatting 400.000 inwoners tellen. Bijna zes procent – 4500 personen –  van die aanwas zal gaan voetballen, zo is de verwachting. En dat zal vooral moeten gebeuren op de huidige accommodaties. Aanleg van extra voetbalvelden of uitbreiding van het bestaande aantal velden is vanwege ruimtegebrek welhaast uitgesloten. Waar veel voetbalclubs op de zaterdag zijn gaan spelen, is benutting van die ruimte ook op zondag in de toekomst een optie waarmee rekening moet worden gehouden.

Het is een problematiek die of het wensdenken dat nu nog voorbij gaat aan Hyenas FC. De club bespeelt één veld – het voormalige terrein van vv Hoograven – en blijft dat ondanks de uitbreiding van het aantal teams ook doen. Om de zaterdag spelen alle teams thuis op het Footy Park dan wel Hyenas Park. De bezetting van de kantine wordt geregeld door Footy, een snel groeiende alternatieve voetbalorganisatie. Voor de kantineomzet is er een verdeelsleutel tussen Footy en Hyenas FC overeengekomen. En van maandag tot en met vrijdag wordt door Footy een aparte competitie georganiseerd voor vooral bedrijventeams en vriendenploegen. Die teams bestaan uit zes voetballers.

Open

In korte tijd heeft Hyenas FC al veel bereikt. Het heeft zijn bestaansrecht bewezen door financieel gezond te zijn, door aantoonbaar over voldoende vrijwilligers te beschikken, door verbinding te zoeken met andere clubs (op woensdagavond wordt op het dak van woonwarenhuis Ikea getraind bij Faja Lobi), door te luisteren naar de leden en door te groeien. Sterk punt is de open sfeer van de club. ‘Bij ons wappert bijvoorbeeld geen regenboogvlag. Niet omdat we niet inclusief zijn, maar omdat het bij ons vanzelfsprekend is dat iedereen kan zijn die hij of zij wil zijn. Dat zit in onze kernwaarden. Gelijkwaardigheid van leden, ongeacht afkomst of seksuele voorkeur, is voor ons zo vanzelfsprekend dat we daarvoor geen manifest hoeven te ondertekenen of we ons daarover niet apart hoeven uit te spreken.’

Het eerste seizoen werd door Hyenas FC vooral gezien als een jaar waarin de club het bestaansrecht moest bewijzen. En dat is glansrijk gelukt. Het toonde zich dus een (financieel)betrouwbare, open en gezellige partner naar alle partijen, zowel intern als extern. ‘We horen van al onze tegenstanders eigenlijk alleen maar positieve berichten.’

De geloofsbrieven waren zo betrouwbaar dat de gemeente de huurovereenkomst met een jaar verlengde. Maar wat dan? En daar bevindt de club zich een beetje in een spagaat. ‘We zouden eigenlijk meer zekerheid willen over onze toekomst’, klinkt het eenstemmig uit de monden van het trio bestuursleden. ‘Daar zijn we nu over aan het nadenken. Maar het is lastig om iets te plannen als je geen zekerheid hebt. Er wordt gezegd dat clubs die over één veld beschikken niet levensvatbaar zijn, maar dan wordt vooral gekeken naar verenigingen die het, om diverse redenen, in het verleden niet hebben gered. Kijk maar naar DWSV, wordt er dan gezegd. Maar dat is een club die door de KNVB uit de competitie is gehaald. Onze situatie staat daar natuurlijk helemaal haaks op.’

‘Wij bewijzen juist het tegendeel’, is het trio stellig. ‘En we denken dat we deze lijn ook in toekomst kunnen doortrekken. We zouden op onze huidige accommodatie (slechts één veld, red.) nog iets kunnen groeien, maar het meest ideaal zou het zijn als we over twee velden zouden kunnen beschikken. Maar dat is op deze locatie – ingeklemd tussen de roeiers van Orca, Viking en Triton (ook wel De Driewerf) en korfbalvereniging HKC – niet mogelijk.’

Marketing

Desondanks blijft de club zich naar eigen  – eigenwijze? – inzichten profileren. Vast item bij de thuiswedstrijden op het Hyena Park zijn bijvoorbeeld de interviews met eigen spelers, of die van de tegenstanders, over de zojuist gespeelde wedstrijden die steevast worden afgenomen voor de bekende borden met sponsornamen. Alsof het samenvattingen betreft van betaald voetbal op nationaal of internationaal niveau.

Het levert Hyenas FC in elk geval veel goodwill, bekendheid en views op. Het aantal structurele volgers op Instagram bedraagt ruim 400. De bestuursleden Timo Bellemans, Daan Scholtens en Dennis van Sas, niet zonder trots en met een glimlach: ‘En de balkonscene na het behaalde kampioenschap van het vierde elftal werd zelfs ruim 13.000 keer bekeken. De kijkers kwamen uit alle hoeken van het land.’