Is het tijd om de verenigingsstatuten aan te passen?

Gesponsord artikel

Deze keer een tweetal kernzaken waar de diverse sportverenigingen de komende tijd aan moeten werken. Doe er uw voordeel mee.

Serie ‘Sport en Recht’

Toenemende sportwet- en regelgeving maakt dat sporters en verenigingen soms hulp nodig hebben bij het doorgronden daarvan. Denk aan transferregels, tuchtzaken, doping, arbeidsvraagstukken, aansprakelijkheid, sponsoring, verenigingsrecht en goed sportbestuur. Daar kan bijna iedereen wel wat hulp bij gebruiken, zeker als er een probleem bij komt kijken. De Utrechtse advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen presenteert maandelijks in de Utrechtse Sportkrant herkenbare zaken waar iedereen van kan leren.

Wat leren we deze maand?

Is het binnen uw vereniging binnenkort tijd om de Statuten aan te vullen of te wijzigen, neem dan de twee onderstaande onderdelen mee (…maar ga er nu alvast mee aan de slag)

Goed bestuur
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een nieuwe wet die op 1 juli 2021 is ingegaan. De wet is bedoeld om bestuurlijke misstanden te voorkomen en/of aan te pakken, geldt ook voor sportverenigingen. De wet gaat over integer en ‘goed bestuur’, over het toezicht op het bestuur en over het voorop stellen van het belang van de (sport)vereniging.
De wet geeft regels over hoe u zich als ‘goed bestuurder’ moet gedragen. Als deze regels worden geschonden, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn. Het is dan ook belangrijk dat uw vereniging zorgt dat de regelgeving zo goed mogelijk is verwerkt in de contracten en procedures waarmee de vereniging werkt. Want hiermee beperkt u de risico’s voor uw vereniging en de bestuurders.
Maar minstens net zo belangrijk is dat de WBTR de kans dat de vereniging schade leidt door wantoestanden wordt verkleind. Nu, maar ook voor in de toekomst. U weet immers niet wat de toekomst brengt en wie er in de toekomst het bestuur vormen. En u wilt wél graag dat de leden nog jarenlang hun sport bij uw vereniging kunnen beoefenen!

UBO-register
Onderdeel van de oprichting van een vereniging is het inschrijven van belanghebbenden in het UBO-register. UBO staat voor ultimate beneficial owner (‘uiteindelijke belanghebbende’), de uiteindelijke eigenaar of degene die uiteindelijke zeggenschap heeft. Doel van het register, dat gedeeltelijk openbaar is, is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Voor meer informatie zie UBO-register. Overigens zijn alleen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid met onderneming verplicht om UBO’s in te schrijven.

Oproep

Heeft u een actuele casus of ziet u als sporter of vereniging een juridisch probleem op u afkomen? Zijn er twijfels of vragen over wetgeving? Maar weet u niet zeker of een advocaat hierbij kan helpen? Dat zou toch best eens het geval kunnen zijn. Mail uw zaak aan sport-en-recht@utrechtsesportkrant.nl en mogelijk wordt deze (mits gewenst anoniem) besproken. De vijf meest aansprekende inzendingen maken maandelijks bovendien kans op een gesprek om verder op het probleem in te gaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Axel Beijersbergen van Henegouwen heeft geen betrokkenheid bij andere artikelen in de Utrechtse Sportkrant. Juridische vraagstukken worden door hem persoonlijk behandeld en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wat is jouw juridische sportvraag?