Jeugd in Nederland moet in 2040 de gezondste van de wereld zijn

Beleid Redactie

NOC*NSF heeft de ambitie van twintig gezondheidsfondsen omarmt om de Nederlandse generatie in 2040 zowel op fysiek, sociaal als mentaal vlak het gezondste van de wereld te laten zijn. In een gezamenlijke verklaring laat de bond weten dat als Nederland doorgaat op de huidige weg dan is volgens volgens het RIVM over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Dat tij moet gekeerd worden.

Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding en ook sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen.

In de nieuwe samenwerking wordt iedereen het plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. Er wordt een concreet programma ontwikkeld voor een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden onder meer aansprekende sporters met en zonder beperking vanuit TeamNL ingezet om alle jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen. De Gezonde Generatie zal bijvoorbeeld Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs, helpen versterken en verbreden. Er komt naast sport ook aandacht voor voeding en mentale gezondheid.

Mark Monsma, directeur Gezonde Generatie: ‘We zien dat steeds meer mensen chronisch ziek worden. Dat tij willen we keren. We willen daarbij beginnen bij de jeugd waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De gezondheidsfondsen zijn daarom vorig jaar gestart met het programma ‘Gezonde Generatie’. Nog nooit werkten zoveel gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie: de gezondste generatie van de wereld in 2040 in Nederland.’

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: ‘We gaan samen activiteiten ontwikkelen die ervoor zorgen dat jongeren meer gaan sporten en bewegen en gezonder gaan leven. Niet omdat het moet, maar omdat ze dat zelf willen. Ook gaan we een bijdrage leveren aan een gezonde omgeving, waarin jongeren worden verleid en geholpen om de gezonde keuzes te maken. Met de inzet van de Nederlandse sport, de paralympische en olympische helden gaan wij samen optrekken voor die gezondste generatie in 2040. Het past naadloos bij onze overtuiging dat we veel met sport  winnen. Vandaar dat wij graag samenwerken met de gezondheidsfondsen die deze ambitie samen met vele anderen tot stand willen brengen. Hierdoor kunnen we de jeugdsport in Nederland versterken en deze gezondheidsfondsen helpen die gezondste generatie in 2040 ook echt te realiseren. Nederlandse Loterij heeft ons samengebracht, maakt de samenwerking mogelijk en verdient daarvoor een groot compliment.’

Deze bundeling van krachten, in een tijd waarin iedereen ervaart hoe belangrijk een goede gezondheid is, is mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij. Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: ‘Nederlandse Loterij gaat al jaren voor een gezond, gelukkig en sportief Nederland. Dit doen we onder andere door een jaarlijkse afdracht van zo’n 60 miljoen euro aan de Nederlandse sport en gezondheid. Hiermee zijn we nauw verbonden aan de Nederlandse sport en goede doelen en hebben wij de mogelijkheid om NOC*NSF en de gezondheidsfondsen aan elkaar te koppelen en de krachten te bundelen. Daarnaast ondersteunt Nederlandse Loterij substantieel in het gezamenlijke activatie- en communicatieprogramma om daadwerkelijk impact te kunnen maken. Zo zetten we ons samen in voor een Gezonde Generatie.’