Jubilaris Hees wordt in nieuw jasje gestoken

Voetbal Redactie

Voetbalvereniging Hees, die dit jaar het 70-jarig bestaan viert, heeft met de gemeente Soest afspraken gemaakt over een nieuw te realiseren kleed-/clubaccommodatie en een kunstgrasveld. De club met circa 160 leden die uitkomt in de derde klasse zaterdag, wilde zelf de nieuwe accommodatie realiseren, maar dat viel niet in te passen in de lokale regelgeving. Na lang overleg zijn de partijen er uit gekomen: de gemeente regelt de aanbesteding en de vrijwilligers van Hees mogen de aannemer helpen met de (bouw)werkzaamheden. 

De club, opgericht op 10 mei 1950 en sinds 14 juni 1961 aangesloten bij de KNVB, had in de beginjaren slechts een gehuurd weiland om op te spelen. In de geschiedschrijving valt te lezen dat voor iedere wedstrijd de koeien van het weiland moesten worden gehaald en de stront opgeruimd. Met gieter en kwast werden lijnen getrokken, de molshopen platgetrapt en dat allemaal voor eventjes, want na afloop van de wedstrijd namen de koeien weer bezit van het veld.

Het oude kleed-/sportgebouw dat na die tijd werd gebouwd is meer dan 50 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. De vereniging heeft zelf het nieuwe ontwerp van het sportgebouw opgesteld, de gemeente blijft eigenaar van het nieuwe gebouw en partijen hebben het voornemen om het nieuwe sportgebouw gasloos te realiseren.

Ed Knies, voorzitter vv Hees: ‘De overeenkomst die we nu in gezamenlijkheid hebben opgesteld doet recht aan het proces dat we in al die jaren hebben doorlopen. Ook vv Hees is blij met dit resultaat. En hoe mooi is het om met eigen inzet een gebouw neer te zetten. Een gebouw dat tot in de verre toekomst een ‘thuis’ voor velen zal zijn. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.’

Kunstgras

Het nieuw te realiseren gebouw komt naast het huidige sportgebouw, dat plaats zal maken voor een nieuw kunstgrasveld. De besparing die gerealiseerd wordt door de inzet van de vrijwilligers van vv Hees zal worden aangewend om een kunstgrasveld voor de voetbalclub te realiseren in de zomer van 2021. De andere Soester voetbalverenigingen SO Soest, VVZ ’49 en SEC kunnen vanaf 2021 spelen op kunstgras, straks zal Hees zich ook bij dat rijtje kunnen voegen. Wethouder Dijkhuizen: ‘Ik ben blij dat we samen tot deze overeenkomst zijn gekomen. We hebben immers een gezamenlijk doel; het realiseren van een kunstgrasveld. Verder heb ik veel bewondering voor al die vrijwilligers die hun armen uit de mouwen willen steken en willen helpen bij de nieuwbouw.’

Inmiddels wordt voortvarend doorgepakt en de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe accommodatie is gestart. De planning is om in juli van dit jaar te beginnen met de nieuwbouwwerkzaamheden, de aanlegwerkzaamheden zijn op 18 mei gestart. Er wordt vanuit gegaan dat de bouwwerkzaamheden circa een jaar duren.