Kampioenschappen polsstokverspringen mogelijk in september gehouden

Polsstokverspringen Redactie

Aangezien de Nationale Fierljep Manifestatie en de Tweekamp Fryslân-Holland onder het criterium 'evenement' vallen, zullen er in het seizoen 2020 geen nationale polsstokverspringen wedstrijden kunnen worden gehouden. Ook het Jeugd NK en de wedstrijden van de nationale competitie zullen geen doorgang vinden. Zo mogelijk worden het Hollands kampioenschap in Jaarsveld op 5 september en de Nederlandse kampioenschappen in Burgum op 19 september gehouden.

Mochten er geen of onvoldoende reguliere wedstrijden kunnen worden gehouden dan worden het Hollands kampioenschap en de Nederlandse kampioenschappen voorafgegaan door enige kwalificatiewedstrijden. Vooruitlopend op de aanname dat de maatregelen in de komende periode versoepeld worden, worden nu protocollen gemaakt voor de trainingen en voor de wedstrijden. Hierin wordt concreet aangegeven hoe het één en ander kan plaatsvinden op basis van de veiligheidseisen, zoals 1 ½ meter afstand houden. Deze protocollen worden ook gebruikt voor overleg met de gemeenten.

Er wordt vooralsnog niet gekozen voor het houden van wedstrijden zonder publiek of beperkte toelating van publiek. Mocht er echter geen andere optie zijn, zullen de wedstrijden desnoods toch zonder publiek gehouden worden.