Kegelhuis UKB dreigt om te vallen

Kegelen Utrechtse sportverenigingen Robert Jan van der Horst

Hand in eigen boezem. Zo eerlijk zijn de bestuursleden van de Utrechtse Kegelbond (UKB) wel. Het ledental (nu nog 95) loopt al jaren terug. ‘Dat is aan onszelf te wijten. We hebben niet bijtijds ingespeeld op een aantal ontwikkelingen.’

Maar het roer moet om, voordat het te laat is. Negen clubs nog maar telt het overkoepelde UKB en alleen al vanwege de welhaast poëtische clubnamen zou de traditierijke sport moeten blijven.

Ga maar na: Door Dik en Dun (DDG), Duim in ’t Gat (DIG, studenten diergeneeskunde uit Groenekan), De Eemgooiers, KundaJosanKunda (KJK), Nooitgedacht, Een Vrije Avond (EVA), Op Goed Geluk (OGG), Vrije Touwtje en Wieleroord ’80 (Lopik).

De UKB, dat de negen verenigingen vertegenwoordigt, is ouder dan de nationale bond (KNKB). Een jaartje slechts, maar toch. Opgericht in 1907 en in de stad vooral bekend vanwege het thuishonk achter Sociëteit De Vereenging aan de Mariaplaats. ‘We hadden daar honderden leden,’ blikken de UKB-bestuursleden Cees van Eijk (68, penningmeester), zijn vrouw Edith van Eijk-Rensen (66, secretaris en communicatie) en Mai Hoefs (68, voorzitter) weemoedig terug.

Praten over de toekomst van de Utrechtse Kegelbond. Ondanks een prachtige accommodatie in Sporthal Zuilen loopt het ledental terug.
Praten over de toekomst van de Utrechtse Kegelbond. Ondanks een prachtige accommodatie in Sporthal Zuilen loopt het ledental terug.

Utrecht telt één onderkomen, ofwel kegelhuis. Dat is gevestigd in Sporthal Zuilen, ver weg op de Norbruislaan. ‘We zitten zowat tegen Maarssen aan’. Maar de accommodatie is nagelnieuw, pas in 2011 betrokken. De zes kunststofbanen liggen er uitnodigend bij en voorzien van de nieuwste snufjes. ‘Als we hier nationale wedstrijden hebben, dan kunnen mensen thuis achter de computer à la minute zien hoe er wordt gegooid. Van Maastricht tot aan Groningen.’

De zeven clubs die gebruik maken van dit kegelhuis bestaan zelden uit meer dan tien leden. Het is erevoorzitter Joop Brouwer, naar wie de zaal is vernoemd, waarschijnlijk een doorn in het oog. Bij zijn afscheid als preses in 2015 werd Brouwer benoemd tot Erevoorzitter van de Utrechtse Kegelbond als erkenning voor het vele werk dag hij voor de UKB heeft gedaan en in het bijzonder voor twintig jaar voorzitterschap. Hij was al Erelid sinds 2007 en Lid in de orde van Oranje Nassau sinds 2012.

In de zeventiger jaren moderniseerde het kegelen. Houten banen werden vervangen door die van kunststof en er werden machines geplaatst voor het opzetten van de kegels. Bovendien kwam er moderne telapparatuur. Het was nagenoeg in dezelfde periode dat ook bowlingbanen als paddenstoelen de grond uit schoten. Maar de bestuurstroika gelooft niet dat het kegelen daar de slag heeft verloren. ‘Een totaal andere discipline. Wij spelen op een baan van twintig meter lang en slechts dertig centimeter breed.’

In 1997 werd het huurcontract door Sociëteit De Vereeniging opgezegd. Op de plek waar meer dan vijftig jaar door Utrechtse notabelen werd gekegeld, bleef het ’s avonds stil. Er volgde een verhuizing naar de eerste Sporthal Zuilen, Norbruislaan 13. ‘Daar is voor ons een soort noodgebouwtje geplaatst met slechts vier banen. Dat heeft ons een hoop leden gekost. Het criterium van de KNKB voor het houden van internationale wedstrijden is dat een club tenminste zes banen moet hebben. We verloren door deze krimp niet alleen leden, maar ook een behoorlijk deel van onze inkomsten.’

Bij de verhuizing naar de nieuwe, ‘tweede’ Sporthal Zuilen aan de Norbruislaan 680, zeg maar het vroegere Zuilenselaantje, leek het aanvankelijk niet beter te gaan. Het was de tijd van de gezonde kantine, waarin de toenmalige wethouder Rinda den Besten – onder meer volksgezondheid, jeugd en sport – zich volledig kon vinden. ‘Dat betekende voor ons echter dat er geen biertje en een snackje was te verkrijgen.’

Ook die tegenslag werd overwonnen en de maatregel is inmiddels teruggedraaid. De UKB wacht nog met smart op de opvolgers van de sporthelden van vroeger die ook graag een balletje gooiden. De profvoetballers Ton van der Linden en Henk Temming – steunpilaren van landskampioen DOS in 1958 – kwamen graag in het kegelhuis, evenals de befaamde familie Staffhorst. ‘Het was een sport van de middenstanders, een mannenbolwerk ook. Er werden bedrijvencompetities gehouden.’

ukb2Anno 2016 vecht de UKB om het hoofd boven water te houden. ‘We kunnen het nog wel even uitzingen.’ De sport en de bond willen af van het stoffige imago. Ze presenteerden zich vol energie op de recente Nationale Sportweek. Er waren gedurende die periode drie clinics en zelfs op de afsluitende manifestatie in het Griftpark was de UKB aanwezig met een mobiele baan. ‘We moeten er hard aan trekken.’

Het intensiever bespelen van de banen zou soelaas kunnen bieden, denkt het echtpaar Cees en Edith van Eijk en Mai Hoefs. ‘Alles wat hier staat is van ons, we hebben deze zaal casco gehuurd van de gemeente. Als we willen en als er behoefte aan is, kunnen we hier op elk moment van de dag terecht.’

‘ Voor bedrijven, clubs of gezelschappen kunnen we een hele middag of op enkele avonden een prachtig programma aanbieden. In overleg met de pachter van de sporthal. Wij regelen alles.’

Wel graag lichte sportschoenen met lichtgekleurde zolen meenemen.

Zie ook: www.utrechtsekegelbond.nl of stuur een e-mail naar secretaris@utrechtsekegelbond.nl