Kinderen laten sporten én een beetje opvoeden

De vrijwilliger Eddy Steenvoorden

Sporten? Redouan Dahmane (28) vond er als jochie niks aan. Maar van zijn vader móest hij, dus op z’n vijfde begon hij met taekwondo en twee jaar later met voetbal. Met het ouder worden groeide het inzicht hoe belangrijk sporten kan zijn voor de ontwikkeling van jongeren. Daaraan levert hij met zijn sportschool Taekwon Utrecht in Hoograven inmiddels al jaren een bijdrage.

Hoograven is een gezellige wijk, zegt hij, maar het is ook een wijk waar jongeren uit de bocht kunnen vliegen en op het verkeerde pad terecht kunnen komen. Vooral kinderen met een minder stabiele basis lopen dat gevaar. ‘Zelfvertrouwen is enorm belangrijk. Als je dat niet hebt, waai je makkelijker mee met de verkeerde groep. In trainingen en tijdens spelsituaties besteden we daar dan ook veel tijd aan.’

Aandacht voor pesten is eveneens onderdeel van het programma. Wat houdt pesten precies in en hoe ervaren de jonge leden dat? Hoe reageer je wanneer iemand andere opvattingen heeft of op een ander manier leeft dan jij? Heb je respect voor elkaar of maak je iemand belachelijk? Hoe bewaak je je eigen grenzen? Hou zoek je toenadering? Dahmane: ‘Kinderen die tegenovergestelde meningen hebben, laten we samen oefeningen doen zodat ze leren meer begrip voor elkaar te hebben.’

 

Gesprekken

Met oudere jongeren voert hij individuele gesprekken en wanneer iemand op school problemen heeft, zal Redouan niet aarzelen om contact op te nemen met de mentor of de ouders. Hij lacht en zegt: ‘We voeden kinderen een beetje op. Dat moet je eigenlijk niet willen, maar het gebeurt bijna automatisch. Ouders komen regelmatig naar me toe om te vragen of ik met hun kind wil praten omdat het beter luistert naar mij dan naar hen.’

Redouan ziet op het schoolplein, spiegel van de samenleving, dat groepen kinderen samenklonteren en nauwelijks contact maken met andere groepen. Er zijn Marokkaanse, Turkse en Nederlandse ‘eilandjes’ die vooral belangstelling hebben voor zichzelf. Ook zijn eigen sportschool telde oorspronkelijk bijna alleen leden van Marokkaanse afkomst, maar Redouan doet zijn uiterste best daar verandering in te brengen. Een beetje positieve discriminatie kan daarbij geen kwaad, is hij van mening. Dus voor niet-Marokkaanse belangstellenden gaan de deuren van de sportschool nog een stukje wijder openen. ‘We willen de verschillende groepen bij elkaar brengen, ik geniet van de toenemende diversiteit, wanneer Peter en Rachid, Jan en Mohamed elkaar helpen. Sport verbindt, onze club is een grote familie.’

 

Paul Verweel

De naam van de onlangs overleden Paul Verweel – onder meer oprichter en voorzitter van het niet meer bestaande VV Hoograven – valt herhaaldelijk wanneer het over diversiteit en verbondenheid gaat. De ‘sportprofessor’ was en is een grote inspiratiebron voor Redouan. ‘Hij vroeg me of ik trainer wilde worden bij VV Hoograven, later ben ik ook het bestuur als coördinator gaan ondersteunen.’

Tien jaar geleden startte hij met het geven van taekwondo-training en ontstond het idee voor een eigen sportschool. Dankzij zijn voetbalactiviteiten had hij een uitgebreid netwerk gekregen in Hoograven en toen wijkbewoners hem vijf jaar terug vroegen hier aan de slag te gaan, hoefde Redouan niet lang na te denken. Hij begon in buurthuis de Tol en toen dat platging, verhuisde de sportschool naar de gymzaal van de Brede School Hoograven. Hij begon met vijf leden, maar inmiddels is Taekwon Utrecht met 120 leden én een wachtlijst de grootste vereniging van de wijk. ‘En onze doelstelling is steeds geweest dat we een maatschappelijke bijdrage willen leveren.’

Je zou bijna vergeten dat Taekwon Utrecht zich in korte tijd ook heeft opgewerkt tot een vereniging die zich kan meten met de nationale top. Het afgelopen jaar behaalden maar liefst vier clubleden bij het Nederlands Kampioenschap medailles. Dat aantal moet volgende keer groeien tot zes of zeven, maar daarvoor is het van belang dat de faciliteiten verbeteren.

Het liefst zou Redouan nog een keer verhuizen, want de gymzaal aan de Duurstedelaan is te krap geworden voor de sportieve groeidiamant. Gesprekken met de gemeente daarover zijn tot nu toe op niets uitgelopen. ‘Ik begrijp de noodzaak voor het bouwen van woningen, maar voor een leefbare wijk heb je ook goede voorzieningen nodig. Het is een onderwerp waar ik graag nog met de gemeente verder over wil praten.’

 

Voorbeeldfunctie

Al zijn bezigheden voor Taekwon Utrecht kosten veel tijd, met gemak twintig uur per week, en soms loopt Redouan – die ook nog een financieel adviesbureau runt – op zijn tandvlees. ‘Als het nodig is, sluit ik de zaak een uurtje eerder om training te kunnen geven. Maar ik doe het allemaal met liefde en ik realiseer me dat ik een voorbeeldfunctie heb. De dankbaarheid van ouders en het plezier van de kinderen geven veel energie, daardoor lukt het om door te gaan.’

Wat hij als jochie maar niks vond, werd uiteindelijk zijn passie. Dankzij z’n vader, van wie de zoon de voorbeeldfunctie overnam. ‘Ik wist toen nog niet wat goed voor me was; door mijn vader ben ik dat gaan inzien. Eerst moest hij me stimuleren, maar tegenwoordig zegt hij: doe het af en toe maar wat rustiger aan.’