Leden Turn4U betalen tijdelijk minder contributie

Turnen Redactie

Tegen het advies van de KNGU in, heeft het bestuur van Utrechtse turnclub Turn4U besloten de maandelijkse contributie in de maanden april en mei te verlagen. In deze maanden zal alleen de basiscontributie en 30% van de overige contributie worden geïncasseerd. Turnbond KNGU adviseert om de volledige contributie te blijven innen, maar vanwege de sterke financiële positie, acht Turn4U dit vooralsnog niet nodig. De gemeente Utrecht heeft de zaalhuur kosteloos geannuleerd waardoor een aanzienlijk deel van de kosten van de club vervalt.

De club gebruikt de inkomsten om trainers te betalen die online cursussen geven, om deze groep financieel tegemoet te komen. Door 30% van de contributie te blijven incasseren, waarmee 50% van de normale trainersvergoedingen kan worden uitgekeerd, speelt Turn4u financieel quitte en blijven zij aansluiten op twee belangrijke strategische doelstellingen: het financieel gezond houden van de vereniging en het aan blijven binden van een professionele trainersgroep.