Levenslust terugbrengen missie van Kees-Jan van der Klooster

Aangepast sporten Roberto Cancian

In het kleine dorp Tienhoven, behorend bij de gemeente Stichtse Vecht, werkt Kees-Jan van der Klooster aan zijn missie om misverstanden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen met een beperking te veranderen. In 2001 kwam hij zelf ongelukkig ten val tijdens het snowboarden in de Franse Alpen en liep een dwarslaesie op ter hoogte van de 11de en 12de thoracale rugwervel waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte. Zijn leven veranderde weliswaar drastisch, maar hij besloot er midden in te blijven staan.

Zijn oude sporten heeft hij daarom daarna snel, op een aangepaste manier, weer opgepakt. ‘Stilzitten is niks voor mij. Ook in mijn rolstoel zoek ik mijn grenzen op’, zei hij al eens. Als zitskiër won hij goud op de Winter X Games in 2008 en in 2010 plaatste hij zich als enige Nederlander voor de Paralympische Spelen in het Canadese Vancouver. Ook in 2014 was hij er in Sotsji bij.

Hij levert het bewijs dat er voldoende mogelijkheden zijn maar dat je ze wel moet willen pakken. ‘Er is nog veel onwetendheid over leven met een handicap. In de moderne tijd waarin we nu leven, bieden technologische ontwikkelingen mogelijkheden om mensen met een beperking midden in het leven te laten staan met behoud van eigenwaarde. Kinderen bouwen zo meer zelfvertrouwen op waardoor ze ook minder snel gepest zullen worden.’

 

Wheelchair Skills Team

Van der Klooster heeft in 2008 een bedrijf gestart om de misverstanden die de integratie en participatie van mensen met een beperking in de Nederlandse maatschappij in de weg staan te veranderen. Hij richt zich op de bredere beeldvorming ten aanzien van mensen met een handicap. ‘Vaak is er een te laag verwachtingspatroon, hetgeen begrijpelijk is. Iedere handicap is anders en het referentiekader van wat iemand zou moeten kunnen is vaak minder duidelijk.’ Met zijn Wheelchair Skills Team, dat hij vanuit zijn eigen organisatie K-J Projects opstartte, wil hij rolstoelvaardigheid op niveau brengen. Hij geeft trainingen, clinics en demonstraties bij scholen en organisaties. ‘Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen met een beperking deelnemen aan de maatschappij. Het moet van twee kanten komen. Enerzijds door mensen met een handicap handvatten te bieden en te coachen en anderzijds door de omgeving bewuster te maken. Met het skills team wil ik een impuls geven aan vaardigheid en kennis over rolstoel rijden. Op die manier komt de levenslust bij de mensen terug en zien ze de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden die er zijn zodat ze zelf weer de regie hebben’, geeft de inmiddels 41-jarige Van der Klooster aan.

Er is zelfs een strip gemaakt waarin kinderen zien dat ze meer kunnen dan ze vaak denken. ‘Op die manier realiseren ze zich dat ze op een speelplein ook gewoon samen kunnen spelen en komt er een sneeuwbaleffect op gang. Wij leven in een gehaaste maatschappij. Soms zie ik van die taxibuschauffeurs bij Mytylscholen die de kinderen duwen. Waarom denk ik dan? Ik wil die kinderen rolstoelvaardigheden bijbrengen en andere mensen tegelijkertijd laten zien dat mensen in een rolstoel vaak heel veel zelf kunnen.’

 

www.wheelchairskillsteam.nl