Manifest voor Utrechtse sport

Beleid Robert Jan van der Horst

De sport serieus nemen. En wel zo snel mogelijk. Dat is het doel van het ‘Manifest Utrechtse Sport’, dat PvdA-leden Lau Bosse en Titus Stam hebben geschreven. In het stadhuis waren donderdagavond 10 maart alvast vijf sportverenigingen aanwezig om deze verklaring te ondertekenen. Vier studentenclubs, dan wel organisaties, waren het kwintet echter al voorgegaan: Odysseus (voetbal), T.C. de Uithof (tennis), U.S. Histos (zeilen) en belangenorganisatie USS Mesa Cosa/Olympos.

Donderdagavond kwamen daar Hellas (atletiek), EDO (voetbal), Utrecht Cangeroes (basketbal) en Orca en Triton (beide roeiverenigingen) bij.

Het Manifest moet zich als een soort olievlek over de Utrechtse sport verspreiden, hopen de kandidaat-raadsleden Bosse en Stam. ‘Steeds meer verenigingen moeten hun handtekening eronder zetten.’ Natuurlijk, het moment van lanceren is niet toevallig gekozen, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Hopend op wat extra publiciteit. Maar het initiatief is daarom niet minder gemeend.

Geboden

Bosse (die namens de arbeiderspartij zitting heeft in de commissie sport en 14e staat op de kieslijst) en Stam (7e op de kieslijst) steken hun ergernissen over het Utrechtse sportbeleid van de afgelopen jaren niet onder stoelen of banken. Dat blijkt uit de ’10 geboden’ waaruit het manifest bestaat. ‘Het belangrijkste is wel dat de gemeente nu vooral kijkt naar de statistieken en daaraan bij het beleid vasthoudt. Bijvoorbeeld: als er een x-aantal bewoners in de stad bij komen, moeten er zoveel sporthallen of voetbalvelden worden gerealiseerd. Wij willen dat omdraaien: kijk waaraan behoefte is en baseer daarop het beleid. De afgelopen vier jaar hebben we steeds achter de feiten aangelopen.’

Het is de wens van Bosse en Stam dat het Manifest dermate serieus wordt genomen dat het een rol gaat spelen in de komende coalitiebesprekingen die na de gemeenteraadsverkiezingen van start gaan om het gemeentebestuur te formeren. ‘Bij nieuwbouwprojecten worden pas als allerlaatste de sportvoorzieningen ingekleurd, áls ze al worden ingekleurd.’

Volgens de ‘Inwonersenquête 2017-2021’, was in 2021 34% van de inwoners lid van één van de bijna 300 sportclubs in de stad, een terugval van drie procent vergeleken met een jaar eerder (37% in 2020). Dat was, grofweg, op het hoogtepunt van de coronapandemie. Op het moment nadat bijna twee jaar clubactiviteiten niet of nauwelijks doorgang konden vinden, zouden de Utrechters nu in beweging moeten komen. ‘Maar’, zegt het Manifest, ‘dan wel tegen betaalbare contributies en in het bijzonder voor groepen die nu niet mee kunnen komen in de Utrechtse sport.’

Gedupeerd

Het Manifest loopt verder te hoop tegen particuliere investeerders in de sport. ‘Onbetrouwbare aanbieders hebben sportend Utrecht in de kou laten staan. De gemeente neemt deze accommodaties over en zorgt voor de basis-infrastructuur’.  

Meest in het oog springende voorbeeld daarvan was de geprivatiseerde De Vechtsebanen, het schaatscentrum in de wijk Overvecht dat eind vorig jaar uit principe weigerde mee te werken aan de controle van de QR-code (coronatestuitslag) en het complex op slot gooide. ‘Bosse: ‘Het kan niet zo zijn dat een onderneming zoveel schaatsers en andere ijssporters dupeert. Of dat sportcentrum David Lloyd – eveneens aan de Mississippidreef gevestigd – op het laatste moment de huur van de sporthal opzegt waardoor de basketballers van Utrecht Cangeroes er van het ene op het andere moment niet meer kunnen trainen.’

Er bij

Verder willen Bosse en Stam, zo is te lezen in het Manifest ‘de investeringen in sportinfrastructuur naar voren halen’. De tekorten moeten in 2025 zijn weggewerkt met nieuwe permanente accommodaties, aangevuld met tijdelijke locaties. Zo moet er een extra sportpark op het Utrecht Science Park komen om aan de toenemende vraag naar sport onder studenten te voldoen.

Bosse en Stam hopen dat meer sportverenigingen hun handtekening zetten onder het Manifest. ‘Zodat we een vuist kunnen maken.’ Echter om als sport echt serieus te worden genomen, moet er misschien wel in de bestuurlijke organisatie iets veranderen. Zo werd in de nazit van de presentatie van het Manifest geopperd dat er misschien wel een Wethouder Sport moet komen. ‘En niet iemand die Welzijn, Asiel en Integratie en Maatschappelijke Ondersteuning in zijn of haar portefeuille heeft en Sport er een beetje bij doet, zoals nu het geval is.’

Meer informatie via lau.bosse@raad.utrecht.nl.